Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Mikromobilitātes infrastruktūra

Pētījuma mērķis bija veikt visaptveroša pētījuma izstrādi par velosatiksmi valstī, ietverot datu ieguvi, apstrādi un analīzi, kas raksturo velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā un vides dimensijās. Tā laikā savākti un apkopoti dati par velosatiksmes infrastruktūru un tās izmantošanas paradumiem, kā arī veikta priekšlikumu izstrāde turpmākai rīcībai šīs infrastruktūras integrācijai kopējā transporta sistēmā.

Mikromobilitātes infrastruktūras nepieciešamības izvērtējuma metodikas mērķis ir noskaidrot prioritāti un veidu pašvaldību vai citu personu ierosinātajiem būvniecības  priekšlikumiem par mikromobilitātes infrastruktūras posmu izveidi valsts autoceļu tīklā un tam pieguļošajā teritorijā. Vienlaikus nosakot arī slieksni, zem kura mikromobilitātes infrastruktūras izveide nav tehniski pamatojam un racionāla.