Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Atvērtie dati

Transporta nozares atvērtie dati

Komisijas 2017. gada 31. maija Deleģētā regula Nr.2017/1926, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu (prioritārā darbība ‘a’)

Komisijas 2014. gada 18. decembra Deleģētā regula Nr.2015/962, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES (prioritārā darbība ‘b’)

Komisijas 2013. gada 15. maija Deleģētā regula Nr.886/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz datiem un procedūrām, lai lietotājiem, ja iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu (prioritārā darbība ‘c’)

Komisijas 2013. gada 15. maija Deleģētā regula Nr.885/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes ITS direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz informācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem (prioritārā darbība ‘e’ )

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra  noteikumu Nr. 78 Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām 12. punkta prasībām elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes vai ūdeņraža uzpildes punkta operators informē VSIA Latvijas Valsts ceļi par attiecīgā punkta darbības uzsākšanu vai pārtraukšanu. VSIA Latvijas Valsts ceļi publicē elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes vai ūdeņraža uzpildes punkta operatoru sniegto informāciju.