Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2024/74/CEF Gājēju un velosipēdistu uzskaites sistēmas ieviešana Atklāts konkurss
LVC 2024/70/AC Horizontālā apzīmējuma uzklāšana brauktuves malu apzīmēšanai uz valsts reģionālās un vietējās nozīmes autoceļiem Atklāts konkurss
LVC 2024/58/AC Luksoforu objektu uzturēšana četru gadu periodā Atklāts konkurss
LVC 2024/72/AC Valsts vietējā autoceļa V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde posma 1,14 – 17,61 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC 2024/68/AC Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu autoceļa P5 Ulbroka – Ogre posmā km 2,700 – 3,700 (Ulbrokas vidusskola) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC 2024/63 Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana Atklāts konkurss
LVC 2024/64/AC (apspriede) Apgaismojumu tīkla uzturēšana un modernizācija 3 gadu periodā. Apspriede ar piegādātājiem
LVC 2024/75 Autoriepu iegāde, montāža un glabāšana Mazie iepirkumi
LVC 2024/56/LIFE Gar valsts autoceļiem esošo aleju un koku rindu apsekošana, inventarizācija un apsaimniekošanas plāna izstrāde un koku kopšanas darbu izpildes uzraudzība un darbu izvērtējums Atklāts konkurss
LVC 2024/69/ANM Valsts vietējo autoceļu V569 Malta – Lazareva – Priežmale posma 0,018-9,650 km un V699 Bebrene – Šēdere – Gorbunovka posma 13,30-15,15 km atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/74/CEF (apspriede) Gājēju un velosipēdistu uzskaites sistēmas ieviešana Apspriede ar piegādātājiem
LVC 2024/73 (apspriede) Biroja telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Apspriede ar piegādātājiem
LVC 2024/67/ANM Valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile posma 6,386 – 9,004 km atjaunošana un valsts vietējā autoceļa V9 Iecava – Baldone – Daugmale posma 26,800 – 33,120 km atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/53/AC Vadlīniju ‘Mikromobilitātes infrastruktūras plānošanas un projektēšanas labā prakse un ieteikumi’ izstrāde Sarunu procedūra
LVC 2024/62/AC Elektroenerģijas piegāde elektrificētajām ceļa iekārtām un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ēkām Slēgts konkurss