Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Uzlādes stacijas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra  noteikumu Nr. 78 Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām 12. punkta prasībām elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes vai ūdeņraža uzpildes punkta operators informē VSIA Latvijas Valsts ceļi par attiecīgā punkta darbības uzsākšanu vai pārtraukšanu. VSIA Latvijas Valsts ceļi publicē elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes vai ūdeņraža uzpildes punkta operatoru sniegto informāciju.

  • Informācija par e-mobi tīklā esošo uzlādes punktu atrašanās vietām un norēķiniem pieejama šeit
  • Biedrības Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība uzturētie dati pieejami šeit
  • Elektrum Drive uzlādes staciju informācija pieejama šeit