Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Autoceļu uzturēšana

Ceļu uzturēšana ziemā

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona oficiāli sākas 16. oktobra un ilgst līdz 15. aprīlim, bet atkarībā no laika apstākļiem šis periods var tikt pagarināts. Minētajā laikā ceļu dienesti īpaši uzmanīgi seko laika apstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu no sniega un veiktu pretapledojuma apstrādi. Ziemas sezonā ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti.

Uzturēšanas darbus valsts autoceļu tīklā veic VAS Latvijas autoceļu uzturētājs atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), B, C, D un E (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. Tāpat ir norādīti sliktā tehniskā stāvoklī esošie ceļu posmi, kas apkalpojami ar atkāpēm no uzturēšanas klasēm.

2021./2022. gada ziemas sezonā valsts autoceļi ir iedalīti šādās uzturēšanas klasēs:

 • A uzturēšanas klase – 2065,804 km
 • B uzturēšanas klase – 4766,649 km
 • C uzturēšanas klase – 11857,985 km
 • D uzturēšanas klase – 1411,056 km
 • E uzturēšanas klase – 6,819 km

Ceļu uzturēšana vasarā

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas vasaras sezonā ilgst no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim. Šajā laikā uzmanība vispirms tiek pievērsta brauktuves bojājumu remontam, veicot asfaltēto segumu bedrīšu aizpildīšanu un grants ceļu līdzināšanu. Tāpat pēc ziemas tiek sakārtoti satiksmes organizācijas līdzekļi un sakopta ceļa nodalījuma josla. Šie darbi norisinās intensīvi vienlaikus visā ceļu tīklā, un tie ir jāpaveic līdz 1. jūnijam. Vēlāk turpinās ikdienas uzturēšanas darbi, lai nodrošinātu to, ka ceļu infrastruktūra ir pastāvīgi lietojama. Ikdienas uzturēšanas darbi, kas nodrošina ceļu infrastruktūras pastāvīgu lietojamību:

 • grants segumu periodiskā planēšana un atjaunošana;
 • tiltu un caurteku konstrukciju apkope un remonti;
 • ceļa joslas uzturēšana, kontrolējot ceļmalas apaugumu un tīrot ūdens atvades sistēmas;
 • ceļu operatīvā kopšana, novēršot nepilnības, kas konstatētas apsekošanas laikā;
 • citi nepieciešamie darbi.

Tāpat kā ziemā, arī vasarā ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz uzturēšanas klasēm A (augstākā), B, C un D (zemākā). Tās ir noteiktas pēc autoceļu sociālekonomiskās nozīmes un transporta plūsmas izvērtēšanas. Tas nozīmē, ka vispirms tiek sakārtoti svarīgāko un noslogotāko maršrutu autoceļi. Detalizēta informācija par autoceļu ikdienas uzturēšanas specifiku, prasībām un to izpildes kārtību atrodama Ministru kabineta noteikumos Nr. 26 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. 2021. gada vasaras sezonā valsts autoceļi tika iedalīti šādās uzturēšanas klasēs:

 • A uzturēšanas klase – 1946,417 km
 • B uzturēšanas klase – 4795,094 km
 • C uzturēšanas klase – 11819,166 km
 • D uzturēšanas klase – 1563,946 km
 • E uzturēšanas klase – 6,819 km
 • Pazeminātās uzturēšanas klases – 3169,093 km

Valsts autoceļu vai to posmu saraksti ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2021. gada vasaras sezonā:

 • ASDASD