Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Finansējums valsts autoceļiem

Būvdarbu plānošana

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana ziemā

Ceļu uzturēšana vasarā

Pavasara šķīdonis

Saskaņojumi

Citi

Kā var saņemt atļauju publisku pasākumu rīkošanai uz valsts autoceļa?

Lai saņemtu atļauju publisku pasākumu rīkošanai uz valsts autoceļiem, nepieciešams sagatavot iesniegumu LVC attiecīgajai nodaļai:

  • kurā ir aprakstīts, kas tiek plānots;
  • ir pievienota maršruta shēma;
  • ir norādīta par drošību atbildīgā persona;
  • sniegta informācija par to, kas pasākuma laikā regulēs satiksmi;
  • ir norādīts pasākuma datums un laiks.

Atļaujas izdošanu nosaka likuma Par autoceļiem 5. panta 1. daļa un 14. pantsCeļu satiksmes likuma 8. panta 1. daļa un 15.12.1998. MK noteikumi Nr. 456 Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi 2., 3. un 7. punkts.