Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Finansējums valsts autoceļiem

Būvdarbu plānošana

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana ziemā

Ceļu uzturēšana vasarā

Pavasara šķīdonis

Saskaņojumi

Citi

Kas nepieciešams, lai pašvaldība varētu pārņemt valsts ceļa posmu?

Lai uzsāktu valsts autoceļa nodošanu pašvaldībai, ir nepieciešams pozitīvs pašvaldības lēmums.

Saņemot pozitīvu lēmumu no pašvaldības, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) uzsāk nekustamā īpašuma formēšanas un noteikšanas darbības – ierosina pašvaldībai veikt nekustamā īpašuma sadali, ja tas nepieciešams, ierosina Valsts zemes dienestā reģistrēt datus par inženierbūvi.

Saņemot nekustamā īpašuma dokumentu paketi, tiek gatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts ar anotāciju par valsts autoceļa bezatlīdzības nodošanu pašvaldības īpašumā, kas tiek iesniegts Satiksmes ministrijai tālākai virzībai. Satiksmes ministrija iesniedz Valsts kancelejā Ministru kabineta rīkojuma projekta dokumenta paketi. Valsts kanceleja apstiprina Ministra kabineta rīkojumu. Pēc Ministru kabineta rīkojuma apstiprināšanas LVC gatavo pieņemšanas-nodošanas aktu un to virza parakstīšanai. Pieņemšanas-nodošanas akta gatavošanas laikā, ja nepieciešams, tiek aktualizēti dati inventarizācijas sistēmā. Pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta LVC, Satiksmes ministrija un pašvaldība.

Kopumā ceļa nodošanas process ilgst 12–14 mēnešus.