Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Finansējums valsts autoceļiem

Būvdarbu plānošana

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana ziemā

Ceļu uzturēšana vasarā

Pavasara šķīdonis

Saskaņojumi

Citi

Kādi ir autoceļu būvdarbu garantijas termiņi

Katram izbūvētam vai atjaunotam autoceļu posmam tiek noteikts garantijas laiks, kura laikā būvnieks par saviem līdzekļiem labo tos defektus, kas ir radušies viņa izmantoto materiālu vai tehnoloģiju rezultātā. Objektiem, kas ir izbūvēti no jauna vai pārbūvēti, garantijas laiks ir pieci gadi, savukārt seguma atjaunošanas gadījumā tie ir trīs gadi.

Garantijas saistības arī nosaka, cik daudz nelieliem defektiem uz seguma laukuma vienību ir pieļaujams lokāls remonts. Ja to ir vairāk, būvniekam jāpārbūvē seguma virskārta visā joslas platumā.