Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Finansējums valsts autoceļiem

Būvdarbu plānošana

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana ziemā

Ceļu uzturēšana vasarā

Pavasara šķīdonis

Saskaņojumi

Citi

Cik ilgi kalpo no jauna izbūvēts asfalta autoceļš?

Ceļu konstrukciju projektē 20 gadu kalpošanas ilgumam, ņemot vērā šajā laikā prognozēto satiksmes intensitāti. Ja ceļam ir veikta pamatu pārbūve, pirmos piecus gadus pēc izbūves atklātās neatbilstības un to cēloņi būvniekam jālabo par saviem līdzekļiem. Garantijas laiks ir īsāks par kalpošanas laiku, jo būvdarbu kvalitāte nav vienīgais faktors, kas ietekmē ceļa konstrukciju stāvokli.