Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Vides inženieris

VSIA Latvijas Valsts ceļi aicina darbā vides inženieri

Galvenie pienākumi:

 • Piedalīties valsts politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā, izskatot vides jautājumus autoceļu jomā.
 • Piedalīties valsts autoceļu projektu ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.
 • Piedalīties ar vides jautājumiem saistītu iepirkumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanā un iepirkumu komisijās.
 • Koordinēt un piedalīties vides jautājumu risināšanā sadarbībā ar uzņēmuma struktūrvienībām, kā arī  sadarboties ar citām institūcijām vides jautājumu izskatīšanā, t.sk. autoceļu projektēšanas procesā.
 • Piedalīties ilgtspējas ziņojuma izstrādāšanā, veikt vides datu apkopošanu, aprēķināšanu un vides jautājumu koordinēšanu.
 • Sniegt nosacījumus un atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem, kas ietekmē valsts autoceļu tīklu un tā attīstību, un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 • Iesaistīties aktuālo ārējā līdzfinansējuma projektu īstenošanā, kas saistīti ar vides un klimata tēmām, sagatavot informāciju jaunu ārējā līdzfinansējuma projektu pieteikumiem.

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība vides zinātnē vai vides inženierzinātnē (vēlams maģistra grāds).
 • Vismaz divu gadu darba pieredze līdzīgā amatā, vēlama pieredze darbā ar ietekmes uz vidi novērtējumiem, siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķiniem un rekomendāciju izstrādi siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai uzņēmumā u.c.
 • Izpratne par aktuālajām Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa prasībām vides un klimata jomā autotransporta nozarē.
 • Spēja orientēties vides pārvaldības jautājumos.
 • Labas latviešu valodas zināšanas (C1 līmenī), angļu valodas zināšanas (B2 līmenī) darbam nepieciešamās informācijas nodrošināšanai un komunikācijai.
 • Spēja apkopot un analizēt informāciju, izstrādāt risinājumus, izvērtēt alternatīvas un pieņemt lēmumus.
 • Prasme pielietot profesionāli tehniskās zināšanas un pilnveidot tās.
 • Prasme pielietot profesionālo darbību regulējošos normatīvos aktus.
 • Labas komunikācijas prasmes un prezentācijas iemaņas.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā.
 • Labus darba apstākļus un sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 • Mēneša atalgojumu no 2200 EUR (bruto).
 • Darba vietu Rīgā.

Pieteikšanās kārtība: Gaidīsim Jūsu CV un motivētu pieteikuma vēstuli uz e-pastu vakances@lvceli.lv līdz 2024. gada 31. janvārim Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas tiks izvirzīti 2. kārtai.