Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Misija, vīzija un vērtības

Misija

Veidot drošu un efektīvu ceļu satiksmi, veicinot valsts izaugsmi.

Vīzija

Būt par kompetentāko ilgtspējīgu transporta risinājumu un mobilitātes attīstības virzītāju.

Vērtības

PROFESIONALITĀTE

Mēs apzināmies savu atbildību  sabiedrības un kolēģu priekšā. Darbā koncentrējamies uz labākā rezultāta sasniegšanu un efektivitāti, kas mums ļauj nodrošināt augstākās kvalitātes servisu un risinājumus.

ATTĪSTĪBA

Mēs esam elastīgi un nebaidāmies no pārmaiņām. Mēs sekojam līdzi nozares jaunumiem, ieviešam inovācijas, pārvaldot valsts ceļu tīklu, un veicinām uzņēmuma un individuālo izaugsmi.

INICIATĪVA

Mēs esam pārliecināti un spējam noteikt savu dienas kārtību. Mēs apzināmies savas atbildības un uzdevumus, un esam proaktīvi ceļā uz labākā rezultāta sasniegšanu.

IEKĻAUTĪBA

Mēs apzināmies, ka ikviens kolēģis ir vērtība. Savstarpēja cieņa un tolerance ir par pamatu videi, kurā katrs var izteikt savu viedokli. Mēs apzināmies, ka sadarbībā ir spēks.

ĒTIKAS KODEKSS