Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Starptautiskā sadarbība

VSIA Latvijas Valsts ceļi ir aktīvi izvērsusi arī starptautisko sadarbību, līdzdarbojoties dažādās organizācijās. Tas ir svarīgi personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, darba procesa uzlabošanā, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

LVC starptautiskās sadarbības partneri ir:

  • institūcijas un organizācijas, kurās LVC sadarboties norīkojusi Satiksmes ministrija (Eiropas Savienības institūcijas, dažādas darba grupas u.c.);
  • starptautiskās autoceļu apvienības un organizācijas, kas pārstāv autoceļu nozares organizāciju intereses (Pasaules Ceļu asociācija, Eiropas Ceļu direktoru konference, Baltijas Ceļinieku Asociācija, Eiropas Autoceļu izpētes laboratoriju forums, u.c.);
  • citu valstu nacionālās ceļu administrācijas;
  • organizācijas un uzņēmumi (mācību iestādes, pētniecības un projektēšanas institūti, ceļu laboratorijas, materiālu un tehnikas piegādātāji, u.c.), kas veicina LVC darbinieku kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu un tehnisko progresu Latvijas autoceļu nozarē.

LVC starptautisko sadarbību realizē dažādos veidos: darba sarunās, vadības sanāksmēs, semināros, darba grupu sēdēs, konferencēs, apmācību kursos, speciālistu apmaiņā u.c. gan Latvijā, gan ārzemēs.

Noderīgas saites: