Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektu uzstādīšanas un Darba vietu aprīkošanas shēmu saskaņošana

SASKAŅOJUMS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANU
Saistošie normatīvie akti: Ceļu satiksmes likums
Izsniedzējs: LVC reģionālās nodaļas:

1) Uz valsts autoceļiem.

2) Uz pašvaldību vai citu īpašnieku ceļiem, ja attiecīgajā pašvaldībā nav izveidota struktūrvienība vai noteikta amatpersona, kas pieņem lēmumus par SOTL uzstādīšanu.

Iesniedzamie dokumenti: SOTL* uzstādīšanai uz valsts vai pašvaldību autoceļa:

1) Iesniegums

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

SOTL uzstādīšanai daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā vai uz māju ceļa:

1) Iesniegums 

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;

3) Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);

4) Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izraksts;

5) Zemes gabala robežu plāna kopija;

6) Pašvaldības lēmums par SOTL uzstādīšanu (ja ir).

SOTL uzstādīšanai uz komersanta ceļa:

1) Iesniegums 

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;

3) Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);

4) Zemes gabala robežu plāna kopija;

5) Pašvaldības lēmums par SOTL uzstādīšanu (ja ir).

Piezīme: Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

*satiksmes organizācijas tehniskais līdzeklis

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.
2. DARBA VIETU APRĪKOŠANAS SHĒMAS SASKAŅOJUMS
Saistošie normatīvie akti: MK 02.10.2001. noteikumi Nr. 421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.
Izsniedzējs: LVC reģionālās nodaļas:

1) Uz valsts autoceļiem.

2) Uz pašvaldību vai citu īpašnieku ceļiem, ja attiecīgajā pašvaldībā nav izveidota struktūrvienība vai noteikta amatpersona, kas pieņem lēmumus par SOTL uzstādīšanu.

Iesniedzamie dokumenti: Darba vietu aprīkošanas shēma.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Darba vietas aprīkojuma shēmu darbu veicējs saskaņo ne vēlāk kā divas dienas pirms darbu sākuma.