Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Atļaujas pārvadājumu veikšanai

1. LIELGABARĪTA UN SMAGSVARA PĀRVADĀJUMU ATĻAUJA
Saistošie normatīvie akti: 1) MK 06.04.2010. noteikumi Nr. 343  Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem.

 

2) MK 28.12.2010. noteikumi Nr. 1228 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem.

Izsniedzējs: Satiksmes informācijas centrs.
+371 67036412
Iesniedzamie dokumenti: Pieteikums, aizpildīts lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju sistēmā:   https://va.lvceli.lv
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Elektroniskis pakalpojums:  https://va.lvceli.lv
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 1) Piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja nav nepieciešama maršruta papildu izpēte.

 

2) Piecu darbdienu laikā pēc izpētes rezultātu saņemšanas, ja nepieciešama maršruta papildu izpēte.

Piezīmes: Nodevas apmērs noteikts 28.12.2010. MK noteikumos Nr. 1228 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem.
2. ATĻAUJA SPECIĀLU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI AIZLIEGUMA ZĪMJU Nr.312 Masas ierobežojums UN/VAI Nr.313 Ass slodzes ierobežojums DARBĪBAS ZONĀ
Saistošie normatīvie akti: MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 Ceļu satiksmes noteikumi.
Izsniedzējs: LVC reģionālās nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums

 

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Mēneša laikā.

Piezīmes

Saskaņā ar MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 Ceļu satiksmes noteikumi 264. p. 312. un 313. zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem, izvērtējot sabiedrisko drošību un bīstamību, lai veiktu speciālus pārvadājumus (piemēram, pārvadātu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam), izsniegta VSIA Latvijas Valsts ceļi atļauja.

3. SASKAŅOJUMS SVAIGPIENA PRODUKTU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI SATIKSMES IEROBEŽOJUMU DARBĪBAS ZONĀ
Saistošie normatīvie akti: MK 19.01.2016. noteikumi Nr. 42 Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme.
Izsniedzējs: LVC reģionālās nodaļas
Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums

 

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts);

3) Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība (kopija).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.