VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir realizējusi projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Latvijas Valsts Ceļi

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir realizējusi projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, kura ietvaros tika veikta esošo gaismekļu nomaiņa pret energoefektīviem LED tehnoloģijas gaismekļiem administratīvajā ēkā Torņaielā 7/9, Rīgā un laboratorijas ēkā Rencēnu ielā 1A, Rīgā. Projektā plānots sasniegt CO2 emisiju samazinājumu 18,23 t CO2/gadā.

Projekts tika īstenots laikā no 2014.gada 30.jūnija līdz 2015.gada 31.janvārim.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Vairāk informācijas www.varam.gov.lv un www.lvif.gov.lv.