Konstatēti defekti vairākos valsts ceļu posmos, kur pērn veikti remontdarbi; būvniekiem tie būs jālabo

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) speciālisti ir konstatējuši defektus vairākos ceļu posmos, kur pērn bija veikti dažāda veida remontdarbi.

Pierīgā, uz reģionālā autoceļa Ulbroka-Ogre (P5), posmā no reģionālā ceļa Tīnūži–Koknese (P80) rotācijas apļa līdz Ogrei (20,54.- 25,00.km) pērn notika segas pārbūve. Būvdarbus tur veica AS Ceļu pārvalde un to līgumcena bija 4,5 miljoni eiro (ar PVN), darbus līdzfinansēja ERAF. Šogad LVC speciālisti un būvuzraudzība ir konstatējuši, ka posma braucamajā daļā vietām ir izveidojusies rise līdz pat 1 cm dziļumā, savukārt veloceļa segums vietām plaisā. Patlaban būvnieks nepiekrīt tam, ka defekti ir radušies nekvalitatīvo būvdarbu dēļ, tāpēc ir piesaistīts neatkarīgs eksperts no Latvijas būvinženieru savienības, kurš sniegs atzinumu par to, vai defektu iemesls ir nekvalitatīvi veikti būvdarbi vai kļūdas projektā.

Latgalē, autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem (44,15.-57,54. km) 2017. un 2018. gadā notika ceļa segas pārbūves darbi. Būvdarbus veica SIA YIT Infra Latvija, to līgumcena bija 17,114 miljoni eiro (ar PVN). ERAF līdzfinansējums 85 %. Jau pērn, veicot gala pārbaudes, tika konstatēts, ka asfalts posmā nav ieklāts kvalitatīvi. Šogad posmā jau ir konstatētas garenplaisas, vietām sega kūkumo. LVC Ceļu laboratorijas speciālisti šonedēļ arī atkārtoti apsekoja visu posmu. Februāra beigās LVC notiks novērtēšanas sapulce, tajā tiks lemts par defektu iemesliem, būvnieka atbildību un defektu novēršanai nepieciešamajiem darbiem.

Savukārt Kurzemē, autoceļa Saldus–Pampāļi (V1180) posmā no Sesiles līdz Pampāļu pagasta robežai (7,70.-17,55. km) 2018. gada vasarā un rudenī SIA Igate veica seguma atjaunošanas darbus ar izlīdzinošās grants-šķembu maisījuma kārtas un asfalta dilumkārtas ieklāšanu. Būvdarbu līgumcena bija 1,269 miljoni eiro (ar PVN). Jau remontdarbu laikā tur bija konstatētas neatbilstības. Prasībām neatbilstošas porainības dēļ garantijas laiks būvdarbiem ir pagarināts no trim gadiem līdz pieciem. Posmā veidojas garenplaisas un ceļa seguma deformācijas dēļ tur ir uzlikts autotransporta masas ierobežojums 10 t. LVC Ceļu laboratorijas speciālisti šonedēļ atkārtoti apseko arī šo objektu. Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, būvniekiem tiks uzdots veikt pārbūvi.

Gadījumos, kad valsts autoceļu remontdarbu posmos tiek konstatēti defekti vai neatbilstība specifikāciju prasībām, būvniekiem par saviem līdzekļiem defekti ir jālabo vai jāpārbūvē. Nelielu atkāpju gadījumā, ja tās nav lietderīgi labot, tiek pagarināts garantijas laiks, kurā būvniekiem remontdarbi jāveic par saviem līdzekļiem. Tāpat ir gadījumi kad tiek samazināta samaksa par paveiktajiem darbiem.

2018gadā VAS Latvijas Valsts ceļi ir organizējuši būvdarbus 183 objektos. Līgumcenu samazinājums pērn ir piemērots 47 gadījumos par kopējo summu 122,8 tūkstoši eiro. Vēl 16 gadījumos noteiktas papildu garantijas un grozījumi līgumā.

Neatbilstošas kvalitātes dēļ 2018. gadā būvniekiem bija uzdots pārbūvēt šādus autoceļu posmus:

– a/c Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) posmu 29,52.-39,73. km (virskārtas pārbūve 185m²);

– a/c Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona (V636) posmu 0,567.-1,143. km (virsmas apstrādes pārbūve visā posmā);

– a/c Pelēči-Aizkalne-Korsikova (V748) posmu 7,50.-13,09. km (virsmas apstrādes pārbūve neatbilstošajos posmos);

– gājēju-velosipēdistu ceļu gar a/c Jelgava-Dobele-Annenieki (P97) posmā 34,00.-37,16. km (dilumkārtas pārbūve visam veloceļam).

 

Informāciju sagatavoja

VAS Latvijas Valsts ceļi komunikācijas daļa