64 % valsts galveno autoceļu un trešdaļa reģionālo autoceļu ir labā tehniskā stāvoklī

Pēc 2018. gadā veiktajiem remontdarbiem valsts autoceļu tīklā 64,1 % galveno autoceļu ir labā un teicamā tehniskajā stāvoklī. Visi valsts galvenie autoceļi ir ar asfaltbetona segumu. 10,3 % valsts galveno autoceļu ir apmierinošā stāvoklī un vēl 25,6 % – sliktā tehniskā stāvoklī.

Uz valsts reģionālajiem autoceļiem 34,6 % autoceļu ar asfalta segumu ir teicamā un labā stāvoklī, 22,6 % tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet 42,8 % – slikts un ļoti slikts. Uz grants seguma reģionālajiem autoceļiem 6,6 % ir labā stāvoklī, 47,8 % – apmierinošā un 45,6 % – sliktā stāvoklī.

Uz valsts vietējiem autoceļiem 31,6 % autoceļu ar asfalta segumu ir teicamā un labā stāvoklī, 26,3 % tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet 42,1 % – slikts un ļoti slikts. Uz grants seguma vietējiem autoceļiem 6,1 % ir labā stāvoklī, 47,4 % – apmierinošā un 46,5 % – sliktā stāvoklī.

Lai veiktu nepieciešamos darbus valsts autoceļu tīklā, katru gadu ir nepieciešami 636 miljoni eiro. Jau vairāk nekā 25 gadus valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts nepietiekama finansējuma apstākļos, tāpēc ir izveidojies neizdarīto darbu deficīts 4 miljardu eiro apmērā. Kā sekas liela daļa valsts pārziņā esošo autoceļu ir sliktā un ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī.

Kopumā šajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā (2014.-2020. gadam) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums valsts autoceļiem bija 256,9 miljoni eiro, bet no ERAF – 277,0 miljoni eiro. Šogad tiks uzsākti divi pēdējie šī plānošanas perioda projekti ar KF un ERAF līdzfinansējumu – Vidzemes šosejas Sēnītes posma rekonstrukcija un reģionālā autoceļa Ventspils – Kuldīga – Saldus (P108) posms.

Būvdarbus Sēnītes posmā uz Vidzemes šosejas (A2) veiks piegādātāju apvienība Binders un ACB. Līgums paredz Vidzemes šosejas posma no Garkalnes līdz Sēnītei (25,50.-39,40. km) abu brauktuvju un Valmieras šosejas (A3) posma no Sēnītes līdz tiltam pār Gauju (0,00.-1,65. km) segas pārbūvi. Būvdarbu līgumcena ir 38,5 miljoni eiro (ar PVN) un tie tiks finansēti gan no ES Kohēzijas fonda, gan no valsts budžeta apakšprogrammas Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana un citām valsts budžeta programmām. Būvdarbu posmā ir divas brauktuves ar divām joslām katrā virzienā un deviņi satiksmes pārvadi Sēnītes mezglā un viens pie Vangažiem. Tiltam pār Gauju (uz A3) tiks mainīts asfaltbetona segums.

Savukārt pēdējais šī plānošanas perioda iepirkums ar ERAF līdzfinansējumu vēl nav noslēdzies. Tie autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) pārbūves darbi posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām (3,93.-24,60. km). Šajā posmā vietām paredz pilnībā nomainīt ceļa segas pamata slāņus, vietām tos pastiprināt, kā arī uzklāt divas kārtas asfalta. Tiks uzlabota arī ūdens novades sistēma un atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Informāciju sagatavoja VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa