Fotoreportāža: kā LVC laboratorijā pārbauda aukstā asfalta maisījumus, kuri tiek izmantoti uz valsts autoceļiem

Satiksmei bīstamās bedres, kas mainīgos laika apstākļos un atkusnī veidojas ceļu posmos, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī, tiek labotas, izmantojot aukstā asfalta tehnoloģiju. Aukstā asfalta maisījumam ir jābūt izturīgam svārstīgās temperatūras un mitruma apstākļos, tam ir jāatbilst noteiktām kvalitātes prasībām. Tāpēc aukstā asfalta maisījumiem, kas tiek izmantoti uz valsts autoceļiem, veic tilpuma, blīvuma un bitumena satura pārbaudes. Pārbaudes veic VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Ceļu laboratorijā, katru paraugu pārbaudot ar septiņiem testiem. Gadījumā, ja testi uzrāda, ka asfalta maisījums neatbilst kvalitātes parametriem, par darbiem, kas veikti ar neatbilstošu materiālu, netiek veikta samaksa.

Fotoreportāža no LVC Ceļu laboratorijas par aukstā asfalta pārbaudēm:

Mainīgu laika apstākļu ietekmē uz ceļiem ar novecojušu asfalta segumu var pastiprināti veidoties bedres. Tas attiecas uz posmiem, kas ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Kūstošais sniegs, ledus un lietus iekļūst asfalta mikroplaisās un caur tām nonāk ceļa segas konstrukcijā. Temperatūrai noslīdot zem nulles, šis ūdens sasalst un, tam izplešoties, plaisas asfaltā padara lielākas. Katrs nākamais šāds temperatūras svārstību cikls plaisas ik reizi palielina un tādējādi grauj autoceļu asfalta segumu. Plaisu dēļ segas konstrukcija kļūst neviendabīga, zūd seguma saiste un no tā ir viegli izraut sākumā sīkas, bet vēlāk jau arvien lielākas asfalta daļiņas.

Atkusnī uz valsts autoceļiem tiek labotas tikai satiksmei bīstamās (avārijas) bedres. Laikā, kad gaisa temperatūra dienā ir virs nulles, bet naktī – zem tās, šim nolūkam izmanto aukstā asfalta tehnoloģiju. Avārijas bedres tiek labotas neatkarīgi no laika apstākļiem, to aizpildīšana ar auksto asfaltu ir pieļaujama arī lietus laikā un gaisa temperatūrā, kas zemāka par nulli. Satiksmei bīstamo bedru remonta mērķis ir novērst avārijas situācijas un nodrošināt drošu satiksmi līdz brīdim, kad laika apstākļi ļaus bedres salabot pamatīgi, ar ierastajām tehnoloģijām. Avārijas bedru remonts ir pagaidu remonts.

2019. gadā uz valsts autoceļiem jau ir saremontētas bedres 2 371 m² platībā, kas izmaksāja 126 000 eiro.

Pēc 2018. gadā veiktajiem remontdarbiem valsts autoceļu tīklā 64,1 % galveno autoceļu ir labā un teicamā tehniskajā stāvoklī. Visi valsts galvenie autoceļi ir ar asfaltbetona segumu. 10,3 % valsts galveno autoceļu ir apmierinošā stāvoklī un vēl 25,6 % – sliktā tehniskā stāvoklī.

No valsts reģionālajiem autoceļiem 34,6 % autoceļu ar asfalta segumu ir teicamā un labā stāvoklī, 22,6 % tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet 42,8 % – slikts un ļoti slikts. Uz grants seguma reģionālajiem autoceļiem 6,6 % ir labā stāvoklī, 47,8 % – apmierinošā un 45,6 % – sliktā stāvoklī.

No valsts vietējiem autoceļiem 31,6 % autoceļu ar asfalta segumu ir teicamā un labā stāvoklī, 26,3 % tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet 42,1 % – slikts un ļoti slikts. Uz grants seguma vietējiem autoceļiem 6,1 % ir labā stāvoklī, 47,4 % – apmierinošā un 46,5 % – sliktā stāvoklī.