Uz autoceļa Piltene–Zlēkas 8. kilometrā ceļa virsmā ir konstatēti defekti un ieviests transporta masas ierobežojums

Autoceļa Piltene–Zlēkas (V1309) 8.kilometrā konstatēti ceļa virsmas defekti un šonedēļ ir ieviests masas ierobežojums līdz 10 tonnām.

2018. gada vasarā grants seguma valsts vietējam autoceļam Piltene–Zlēkas (V1309) posmā 4,165.-14,738. km tika sakārtota ūdens novade, pastiprināts grants segums un veikta virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju. Būvdarbus veica SIA Ostas celtnieks.

Pēc būvdarbu pabeigšanas šo autoceļu ir sācis pastiprināti izmantot kravas transports kā alternatīvu autoceļam Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108), un, iestājoties atkusnim, autoceļa 8. kilometrā vietām ir sākusies virsmas šķembu atdalīšanās. Tā rezultātā kūstošā sniega ūdens ir iekļuvis ceļa segas virskārtā un pārmitrinājis virskārtas pamatni. Tāpēc aptuveni 50 m posmā ceļš ir zaudējis nestspēju. Tāpat intensīvas satiksmes ietekmē posmā vietām sāk veidoties bedres.

Autoceļa 14. kilometrā atrodas kokapstrādes uzņēmums un uz to braucošais smagais kravas transports arī turpmāk var ietekmēt ceļa stāvokli. Dubultā virsmas apstrāde ir ceļu sakārtošanas metode, kas ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem ļauj uzlabot autoceļus ar nelielu satiksmes intensitāti, novērš putēšanu, ne tikai padara komfortablākus braukšanas apstākļus, bet arī uzlabo apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tomēr ir jārēķinās, ka, neveicot apjomīgu ceļa pamatu pārbūvi, tā nestspēja nepalielinās,  tāpēc lielo slodžu ietekmē bitumena un šķembu pārklājums tiek bojāts. Uz dubultās virsmas apstrādes autoceļiem arī nedrīkst driftēt un veikt citus manevrus, kas var bojāt seguma virsmu. Tas ir jāņem vērā apkārtējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, un visiem jārūpējas par to, lai ceļi netiktu bojāti.

Visā 10 km garajā remontposmā tika izmantotas vienas un tās pašas šķembas un viena un tā pati bitumena emulsija, arī ūdens novade šajā posmā ir sakārtota, uz ceļa ūdens nepaliek. VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Ceļu laboratorija arī veica nepieciešamās pārbaudes ceļa remontdarbiem izmantotajiem materiāliem. Būvdarbi šajā ceļa posmā pērn ievilkās, būvnieks tos nepaveica līguma noteiktajā laikā, un virsmas apstrāde tika veikta arī septembra otrajā pusē, kas varēja ietekmēt virsmas noformēšanos.

Lai mazinātu turpmākos bojājumus, autoceļa posmā ir ieviests masas ierobežojums, LVC reģionālās nodaļas speciālisti regulāri uzrauga bojāto segumu un tuvākajā laikā tiks lemts par turpmāko rīcību. LVC arī uzdos būvniekiem, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, atjaunot bojāto segumu. Būvdarbu līgumcena bija 1,267 miljoni eiro (ar PVN), to garantijas termiņš ir trīs gadi.