Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

SMART E263 /E77

Projekta nosaukums latviski: Viedais Tallinas–Tartu–Luhammā–Rīga koridors E263/E77 (saīsināti – SMART E263/E77)

Projekta nosaukums angliski: Smart corridor Tallinn–Tartu–Luhamaa–Riga E263/E77
Projekta ID: CB891

Mērķis

Projekta SMART E263/E77 mērķis ir, izmantojot iepriekš projekta SMART E67 ietvaros gūto pieredzi un attīstot jaunas metodes, ieviest viedos dinamiskas satiksmes vadības risinājumus ar nolūku paaugstināt satiksmes drošību un samazināt braukšanas laiku posmā Rīga–Sigulda–Veclaicene (Latvijas teritorijā).  SMART E263/E77  tiek realizēts ar Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam (INTERREG V A) līdzfinansējumu un to LR Satiksmes ministrijas vārdā īsteno VSIA Latvijas Valsts ceļi sadarbībā ar projekta vadošo partneri Igaunijas ceļu administrāciju. Savstarpējā sadarbība starp Latvijas un Igaunijas Satiksmes vadības centriem ļaus izstrādāt arī vienotu pieeju pārrobežu satiksmes vadībai, jeb, citiem vārdiem sakot, ļaus abpus robežai laikus iegūt un nogādāt lietotājiem nepieciešamo informāciju par stāvokli uz ceļa.

Izvēles pamatojums

Kā pilotteritorijas dinamiskās satiksmes vadības ieviešanai tika izvēlēti autoceļi E263 (#2 Igaunijā) un E77 (A2 Latvijā), kas savieno abu valstu galvaspilsētas ar Krievijas robežu un netālu esošo Pleskavu. Uz abiem izvēlētajiem autoceļiem ir 2+2 joslu ātrgaitas posmi ar ļoti augstu satiksmes intensitāti, kas savieno Eiropas austrumu reģionus ar ostām un loģistikas centriem  Tallinas un Rīgas tuvumā. Pieaugošā kravas transporta plūsma ir viens no galvenajiem faktoriem, kas negatīvi ietekmē satiksmes drošību, turklāt jāņem vērā, ka daudzi Eiropas dienvidu kravu pārvadātāji ir ar samērā zemām iemaņām braukšanai ziemas apstākļos, radot papildus bīstamību un ceļiem. Viedie satiksmes vadības risinājumi dos jaunas iespējas informēt autovadītājus par brauktuves stāvokli, satiksmes situāciju uz ceļa, drošas braukšanas principiem ziemas apstākļos.

Projekta pieeja

Igaunijā uz autoceļa E263 Tallina–Tartu–Viru–Luhamā posmos no Tallinas līdz Kosei un starp Mao un Luhamā, kā arī Latvijā uz autoceļa E77 posmā no Rīgas līdz Sēnītei plānots ieviest viedos dinamiskas satiksmes vadības risinājumus tā, lai atļauto braukšanas ātrumu palielinātu līdz 110 km/h. Tas tiks panākts ar dažādu modeļu mainīgajām ceļa zīmēm, kuras būs aprīkotas ar dažādiem sensoriem operatīvās informācijas iegūšanai. Posmi no Sēnītes līdz Veclaicenei tiks aprīkoti ar vienkāršākiem risinājumiem, ņemot vērā satiksmes intensitāti un tehniskās iespējas.

Sagaidāmie rezultāti

Sagaidāms, ka ieviešanas rezultātā braukšanas laiks tiks samazināts par vidēji 2,46 min. uz transporta vienību, jeb par 0,88% līdz 5,6% posmos ar divām braukšanas joslām katrā virzienā, kā arī palielināta satiksmes drošība Tallinas–Tartu–Luhamā un Rīga–Sigulda–Veclaicene posmos.

Budžets: Projekta kopējās izmaksas ir 2,6 milj. eiro, no tiem 81% ir ERAF līdzfinansējums. No tā Latvijai pieejamais finansējums ir 1,26 milj. eiro, no kuriem 1,02 milj. eiro ir ERAF līdzfinansējums.

Ieviešanas periods: 01.06.2020.–30.11.2022.

Cita informācija par projekta ieviešanu:

  • VSIA Latvijas Valsts ceļi organizē  ieinteresēto piegādātāju apspriedi par diviem iepirkumiem projekta – SMART E263/E77, CB891 ietvaros.

    Apspriede plānota 17.02.2021. plkst.10:00.

    Informācija un dokumentācija atrodama – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51388

  • 2020. gada vasarā veikta inženiertehniskā izpēte, lai izvērtētu un pārbaudītu Projektā paredzēto satiksmes organizācijas pasākumu atbilstību tehnisko normatīvu prasībām un satiksmes organizācijas labas prakses principiem, definējot pastāvošās problēmas un piedāvājāt to efektīvākos risinājumus (ņemot vērā ierobežojumus), kā arī detalizēt Projekta pieteikumā sākotnēji paredzēto mainīgo informācijas ceļa zīmju izvietojumu un funkcionalitāti.
  • 2020. gada rudenī uzsākta nepieciešamo elektroieslēgumu projektēšana, paredzot izbūvi 2021. gada pavasarī, ziemā plānots uzsākt sagatavošanu dokumentācijai publiskajiem iepirkumiem par viedo satiksmes organizācijas līdzekļu projektēšanu, piegādi un uzstādīšanu.

Dinamiskā satiksmes vadības sistēmu

Dinamiskā satiksmes vadības sistēma

Projekta noslēguma semināra ieraksts

Izvēloties skatīties šo video, jūs tiksiet novirzīts uz Youtube vietni. Lūdzam pievērst uzmanību Youtube sīkdatņu paziņojumam un politikai

Cita noderīga informācija: 

Projekta vadītājs:

Boriss Jeļisejevs,
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Satiksmes informācijas centra vadītājs
E-pasts: boriss.jelisejevs@lvceli.lv