Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Līgumi

Drukāt redzamo tabulu
Līguma numurs Nosukumus Līguma datums Līguma teksts
LVC2013/4.4/82/AC Zemes ierīcības projektēšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem 16.08.2013
LVC2013/3.1.1/7/KF/AU Autoceļa E22 posma Ludza – Nirza 129,30 – 147,10 km rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšanas autoruzraudzība 14.08.2013
LVC2013/4.4/80/AC Nekustamo īpašumu tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem 12.08.2013
LVC2013/4.4/81/AC Nekustamo īpašumu tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem 12.08.2013
LVC2013/4.4/78/AC Zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem 06.08.2013
123/2013/LVC Avota ūdens piegāde 01.08.2013
LVC2013/4.4/79/AC Zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem 01.08.2013