Vidzemē divu reģionālo autoceļu posmos būvniekiem bija jālabo defekti

Būvnieki ir veikuši defektu labojumus divu valsts reģionālo autoceļu posmos Vidzemē.

Reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) posmā no krustojuma ar autoceļu Tīnūži–Koknese (P80) līdz Skrīveriem, kur pērn būvdarbus veica SIA Strabag, VAS Latvijas Valsts ceļi Ceļu laboratorijas speciālisti kvalitātes pārbaudēs konstatēja neatbilstības būvprojekta specifikācijām, asfalta segumam tur bija neatbilstoša porainība. Neatbilstības tika konstatētas vienā joslas kilometrā, un šā gada maija beigās būvnieks šajā posmā veica pārbūvi. Atkārtotās kvalitātes pārbaudes uzrādīja, ka tagad porainības rādītāji tur ir atbilstoši.

Arī uz reģionālā autoceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33), kur posmā no Mācītājmuižas līdz Rudgalvjiem pērn būvdarbus veica SIA Binders, tika konstatēta neatbilstoša porainība. Neatbilstības tika konstatētas Jaunpiebalgā, pusotra joslas kilometra garumā. Jūlija sākumā būvnieks ir veicis pārbūvi, un šo darbu kvalitāte atkārtoti tiks novērtēta jūlija beigās.

Uz autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) pārbūvētajā posmā tika izbūvēts jauns salturīgais un šķembu slānis un ieklātas trīs kārtas asfalta. No Daugavpils šosejas puses tālākā tilta pār Maizīti vietā iebūvēja lielizmēra tērauda caurteku, Skrīveros izbūvēja lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu, gājēju celiņu un apgaismojumu. Būvdarbu līgumcena bija deviņi miljoni eiro (ar PVN) un 85 procentus no tās līdzfinansēja ERAF.

Savukārt uz autoceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33) remonta posmā ceļa pamati netika mainīti, tie tika pastiprināti ar šķembu kārtu. Jaunpiebalgā ir ieklātas divas kārtas asfalta un izbūvēta lietus ūdens drenāžas sistēma, bet posmā līdz Rudgalvjiem – viena asfalta kārta ar sekojošu virsmas apstrādi. Šo būvdarbu līgumcena bija 4,35 miljoni eiro (ar PVN), ko sedza valsts budžets.