VAS „Latvijas Valsts ceļi” aicina informēt, ja rodas jautājumi par būvdarbu kvalitāti

Sākoties būvdarbu sezonai, v/as „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) aicina iedzīvotājus sekot līdzi remontu norisei vairāk nekā 90 objektos, kuros šogad ir ieplānoti būvdarbi, un informēt, ja rodasjautājumi par veicamo darbu kvalitāti.

Informāciju un fotoattēlus lūdzam iesūtīt twitter.com/LVceli vai uz e-pastu kvalitate@lvceli.lv. Visa saņemtā informācija, arī anonīmā, tiks pārbaudīta, objekti apsekoti. Tomēr, lai būtu iespējams saņemt LVC speciālistu atbildes, lūdzam norādīt arī savu kontaktinformāciju.

jau esam informējuši, uz valsts autoceļiem ir sākusies aktīva būvdarbu sezona. Šogad tienotiks vairāk nekā 90 valsts autoceļu būvobjektos. Tiks atjaunoti un rekonstruēti vairāk nekā 1000 kilometri, tajā skaitā ap 300 km galveno, 400 km reģionālo un 300 km vietējo autoceļu.

Par valsts budžeta līdzekļiem tiks veikti darbi 30 miljonu eiro apmērā, tos papildina iepriekšējā plānošanas perioda, 2007.- 2013. gada, vēl nepabeigtie projekti 30 miljonu eiro apmērā ar ERAF līdzfinansējumu un 26 miljonu eiro apmērā ar Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Plašāka informācija par būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem pieejama mājas lapas sadaļāBūvobjekti un satiksmes ierobežojumi“, arī pa diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.