Uz autoceļiem šogad veiktas jau 863 kvalitātes pārbaudes

Va/s „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) šogad veikusi jau 863 dažādus autoceļu būvdarbos izmantojamo materiālu un izbūvētā seguma paraugu testusTestus veic uzņēmuma sertificētā Autoceļu kompetences centra speciālisti.

Ir veikta viskozo un šķidro bitumenu testēšanaminerālmateriālu paraugu testēšana, karstā asfaltbetona maisījuma un izurbto asfaltbetona paraugu testēšana, bitumena emulsijas testēšana un citas. Ar šo testu palīdzību noskaidro materiālu un tehnoloģiju atbilstību projekta prasībām un specifikācijām.

Savukārt ceļu līdzenums ir mērīts ar lāzerprofilogrāfu. Kopumā nomērīti 30 joslas/km jeb 15 tekošie autoceļa kilometri.

Sākoties autoceļu remontdarbu sezonai nepārtraukti notiek gan plānotās, gan neplānotās autoceļu objektu apsekošanas, kuru rezultātā atklātas arī vairākas neatbilstības un pieņemti lēmumi par veidu, konstatētos trūkumus novērst.

Pēdējo pārbaužu rezultātā ir konstatētas šādas nepilnības, kuras par saviem līdzekļiem novērsīs būvnieki:

  • autoceļa A10 RīgaVentspils posmā no 92,84. – 115,3. km vairākās vietās konstatēta palielināta saistes kārtas porainība. Tiek plānota šo posmu demontāža un izbūve no jauna.
  • autoceļa A9 RīgaLiepāja posmā no 148,59. – 163,28. km atsevišķās vietās konstatēts nepietiekams saistes kārtas biezums. Šo nepilnību labos, kompensējot ar virskārtu. Atsevišķās vietās konstatēti arīsaistes kārtas izdrupumi, kuru novēršanai būvuzņēmējs veiks labošanas darbus.
  • autoceļa P45 ViļakaKārsava posmā no 6,35.-16,54. km (būvniecība pabeigta 2013. gadā), pamatojoties uz iepriekš konstatēto palielināto asfaltbetona apakšējās un virskārtas porainībuveikta atkārtota urbto paraugu noņemšana. Secināts, ka virsmas apstrāde pagaidām nav nepieciešama, tomēr plānots pagarināt garantijas periodu un reizi gadā veikt objekta apsekošanu,lai laicīgi fiksētu nepieciešamību veikt virsmas apstrādi.
  • autoceļa A2 RīgaSiguldaIgaunijas robeža (Veclaicene) posmā no 95,185. – 102,850. km noņemts izlīdzinošās kārtas masas paraugs un konstatēts nedaudz palielināts masas poru satursBūvuzraudzībai uzdots novērtēt visu masas paraugu rezultātus, un novērtējumu iesniegt pasūtītājam.

Par va/s “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centru:

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri va/s “Latvijas valsts ceļi” darbojas Autoceļu kompetences centrs (AKC), kas sniedz starptautiski atzītus kompetentus slēdzienus par autoceļu tehniskā stāvokļa un būvdarbu kvalitātes jautājumu novērtējumu, veic mērķtiecīgi virzītu un koordinētu autoceļu nozares pētniecības programmu vadību, piesaistot akadēmiskās mācību iestādes, vadošās konsultantu, projektēšanas un būves firmas, arī līdzdarbojoties starptautiskos pētniecības projektos.

AKC sniedz objektīvupamatā uz instrumentāliem mērījumiem un būvmateriālu testiem balstītu problēmjautājumu novērtējumu, tehniski pamatotus priekšlikumus kvalitātes līmeņa paaugstināšanai, līdz minimumam samazina prasībām neatbilstošu autoceļu izbūves iespējuracionāli un tehniski pamato vietējo ceļu būvmateriālu izlietojumu.

AKC pielieto 61 akreditētu testēšanas metodi. 2014. gadā darbu AKC uzsākuši vēl 5 jauni darbinieki: divi eksperti, ģeotehnikas projektu vadītājs, ceļu būvinženieris un projektu vadītājs.