Šovasar vairāk nekā 250 kilometriem autoceļu tiks veikta virsmas apstrāde

Šogad uz daudziem reģionālajiem un vietējiem autoceļiem notiks asfaltēto segumu atjaunošana ar virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija paredz esošā ceļu klājuma bojājumu labošanu un vienlaidus plānas, izturīgas sīkšķembu kārtas izveidi, kas piesaistīta pamatnei ar bitumena emulsiju.

Virsmas apstrāde ar salīdzinoši nelieliem izdevumiem ļauj ievērojami uzlabot ceļu kalpotspēju mēreni noslogotu ceļu posmos ar vidēju nolietojuma pakāpi. Šādi darbi šogad plānoti 48 ceļubūvobjektos visā valsts teritorijā 257 kilometru kopgarumā, un paredzams, ka tie tiks paveikti līdz augusta vidum.

Virsmas apstrāde notiek ātri un parasti ilgst vien dažas dienas, tomēr darbu izpilde saistīta arbūtiskiem satiksmes ierobežojumiem. Darbi tiek veikti pārmaiņus ceļa joslās, organizējot reversīvo kustību ar ceļa zīmju, luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību.

Satiksmei pa jaunizveidoto klājumu nosaka ātruma ierobežojumu atkarībā no faktiskās situācijas, uz laiku līdz piecām dienām, lai uz ceļa virsmas esošās nesaistītās šķembas nebojātu transportlīdzekļus.

Aicinām autovadītājus ņemt vērā noteiktos satiksmes ierobežojumus, ievērot maksimālā atļautā braukšanas ātruma limitu, ieturēt lielāku distanci starp transportlīdzekļiem un izvairīties nostraujas manevrēšanas jaunizveidotās virsmas apstrādes posmos.

Tāpat arī atgādinām, ka valsts ceļu tīklā rit aktīva remontdarbu sezona, kopumā 34 objektostādēļ autovadītājiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem būvdarbu zonās.

No šodienas, 16. jūnija plkst.10:00 līdz 20. jūnija plkst.14:00, satiksmei tiks slēgts 4 kilometru garš posms uz a/c A1 RīgaAinaži. Apbraucamais ceļš ir šim ceļam paralēli esošais a/c V30 jeb Rīgas gatve no sākuma līdz pat Muižas ielai. Satiksme tiks regulēta ar ceļa zīmēm.