Uz autoceļa Vidzemes šoseja-Drusti-Jaunpiebalga veikti remontdarbi un greiderēšana

Autoceļš Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) ir greiderēts 14.martā, bet atsevišķās vietās, kur vērojama tā saucamā “ceļa rūgšana”, vakar un šodien ceļu uzturētāji – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” – ir uzbēruši dolomīta šķembas (attēli pielikumā).

Šogad šim valsts reģionālajam autoceļam ir paredzēta grants seguma atjaunošana posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz Lubūža ezeram (0,05.-5,28. km). Pašreiz notiek šo darbu iepirkuma procedūra.

Iestājoties pavasara atkusnim, un daudziem grants ceļiem bija iestājies šķīdonis. Pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem šobrīd jau daudzi ceļi ir pažuvuši, tāpēc to nestspēja uzlabojas uz daudzviet jau notiek greiderēšana.

Pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums un iestājas šķīdonis. Ceļa pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās. Lai pasargātu grants ceļus un nodrošinātu to, ka tie nesabojājas neatgriezeniski, tiek noteikti masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Šāda prakse ir vispāratzīta un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.

Uzlabot grants ceļu stāvokli var tikai tad, kad ceļi apžūst un kļūst izturīgi. Pretējā gadījumā, uzbraucot uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa ar smago uzturēšanas tehniku, grants ceļu var sabojāt vēl vairāk.

No visa Latvijas valsts autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu – 11 075 kilometri, un ikgadējie masas ierobežojumi tiek ieviesti gandrīz uz visiem – uz aptuveni 10 000 kilometru.

Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti. Ņemot vērā to, ka pēdējo 25 gadu laikā valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts nepietiekama finansējuma apstākļos, bet Eiropas Savienības fondu līdzekļus ieguldīt vietējās nozīmes ceļu remontdarbos nedrīkst, liela daļa grants ceļu ir sliktā un ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

Informācija par ieviestajiem masas ierobežojumiem tiek regulāri atjaunota VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā: http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#masas-ierobezojumi.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un šķīdoni uz valsts ceļiem lūgums informēt LVC Satiksmes informācijas centru pa bezmaksas diennakts tālruni 8000 5555, uz e-pastu: sic@lvceli.lv vai LVC Twitter un Facebook kontos.

Pievienotajos attēlos: autoceļš P29 šā gada 16. martā.