LAU aicina pašvaldības noteikt prioritāros grants ceļus

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir gatava ciešākai sadarbībai ar novadu domēm, lai kopīgi risinātu novada svarīgāko autoceļu ikdienas uzturēšanas jautājumus pieejamā finansējuma apjomā. Pēdējās nedēļas laikā “Latvijas autoceļu uzturētājs” veicis greiderēšanas darbus visos Latvijas reģionos, nolīdzinot grants ceļa segumus vairāk nekā 9000 pārgājiena kilometru apjomā un veicot ceļa segumu planēšanu vairāk nekā 700 kilometru garumā.

“Beidzoties ziemas sezonai, tiks plānoti  un veikti ikdienas uzturēšanas vasaras darbi atbilstoši pieejamam finansējumam – greiderēšana, izskalojumu remonts, pēc nepieciešamības caurteku remonts vai nomaiņa, atsevišķos ceļa posmos grāvju atjaunošana. Diemžēl pašreiz pieejamais ikdienas uzturēšanas finansējums neļaus veikt šos darbus visiem ceļiem, tāpēc, veicot šos darbus visos Latvijas reģionos, esam gatavi ņemt vērā pašvaldību izteiktās maršrutu prioritātes,” uzsver VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs.

Diemžēl, gadu gaitā pieaugot satiksmes intensitātei un kravas transportlīdzekļu kravu svaram, pavasaros un rudeņos, kā arī nepastāvīgos laika apstākļos daļa no grants ceļiem pārtop grūti izbraucamos ceļos. Arī silta ziema neizbēgami rada problēmas – jo vairāk ir sasalšanas un atkušanas ciklu, jo ietekme uz autoceļu ir lielāka. LAU seko līdzi situācijai ar grants seguma ceļiem visos Latvijas novados, un aicina novadu domes apzināt svarīgākos maršrutus, kuriem LAU varētu veltīt lielāko uzmanību, veicot ikdienas uzturēšanas darbus.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus un nodrošinātu līdzenāku ceļa brauktuvi, ir nepieciešams veikt grants seguma ceļu greiderēšanu. Pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem, šonedēļ visos valsts reģionos LAU veic grants ceļu greiderēšanu.  Uzlabot grants ceļu stāvokli iespējams tikai tad, kad ceļi apžūst un kļūst izturīgi. Pretējā gadījumā, uzbraucot uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa ar smago uzturēšanas tehniku, grants ceļu var sabojāt vēl vairāk.

LAU operatīvie dati par grants segumu uzturēšanas darbiem liecina, ka pēdējās nedēļas laikā no 9. līdz 15. martam tie visos Latvijas reģionos veikti sekojošā apjomā:

  • ceļa seguma līdzināšana – 9194 pārg.km (pārgājiena kilometrs nozīmē, ka ir veikts viens tehnikas vienības darba gājiens) – Alūksnes nodaļā (277), Gulbenes nodaļā (270), Madonas nodaļā (676), Dagdas nodaļā (402), Preiļu nodaļā (312), Bauskas nodaļā (260), Dobeles nodaļā (598), Jelgavas nodaļā (114), Aizkraukles nodaļā (422), Jēkabpils nodaļā (621), Kuldīgas nodaļā (177), Liepājas nodaļā (81), Saldus nodaļā (626), Balvu nodaļā (412), Ludzas nodaļā (394), Rēzeknes nodaļā (180), Ogres nodaļā (391), Rīgas nodaļā (379), Talsu nodaļā (111, Tukuma nodaļā (680), Ventspils nodaļā (256), Cēsu nodaļā (436), Limbažu nodaļā (235), Smiltenes nodaļā (335), Valmieras nodaļā (547);
  • ceļa seguma planēšana – 704 km – Daugavpils nodaļā (99), Kuldīgas nodaļā (141), Liepājas nodaļā (173), Rēzeknes nodaļā (66), Talsu nodaļā (147), Ventspils nodaļā (78), ;
  • ceļa klātnes profilēšana – 128 km – Daugavpils nodaļā (124), Kuldīgas nodaļā (4);
  • iesēdumu un bedrīšu remonts uz grants ceļiem – 732 m3 – Bauskasnodaļā (119), Jelgavas nodaļā (454), Saldus nodaļā (30), Rēzeknes nodaļā (13), Rīgas nodaļā (35), Talsu nodaļā (61), Cēsu nodaļā (20).

No visa Latvijas valsts autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu – 11 075 kilometri. Lai pavasara šķīdoņa laikā iespējami pasargātu grants ceļus un nodrošinātu to, ka tie nesabojājas vēl vairāk, tiek noteikti masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Tāpēc aicinām ceļa lietotājus šajā perioda saudzīgi attiekties pret grants ceļa segumiem un pēc iespējas ievērot masas ierobežojumus.

Latvijā no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti. Ņemot vērā to, ka pēdējo 25 gadu laikā valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts nepietiekama finansējuma apstākļos, bet Eiropas Savienības fondu līdzekļus ieguldīt vietējās nozīmes ceļu remontdarbos nedrīkst, liela daļa grants ceļu ir sliktā un ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un šķīdoni uz valsts ceļiem, kā arī par apzinātu ceļu bojāšanu aicinām iedzīvotājus informēt Satiksmes informācijas centru pa bezmaksas diennakts tālruni 8000 5555 vai uz e-pastu: sic@lvceli.lv.

 

Miks Lūsis

Sabiedrisko attiecību speciālists

Mob. +371 28682038

miks.lusis@lau.lv