Satiksmes ministrija: Par valsts vietējo ceļu posmu pārvaldības maiņu plāno lemt līdz 2018.gada beigām

Balstoties uz inventarizācijas rezultātiem un ņemot vērā kritērijus, tika klasificēti 3984 km jeb 30,7% no kopējā valsts vietējo autoceļu kopgaruma, kuriem nav valstiski stratēģiskas nozīmes, tāpēc līdz gada beigām tiks lemts par to nodošanu pašvaldībām, Autoceļu avīzi informēja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns. Viņš arī atbildēja uz jautājumiem par turpmāko rīcību saistībā ar autoceļu izvērtējumu.

Autoceļu padome novembrī vienojās par domnīcas izveidi tālākajām diskusijām. Kad šī domnīca sāks darbu, kas tajā darbosies, kas to vadīs?

Domnīca darbu sāks darbu pēc Informatīvā ziņojuma par esošo ceļu tīkla izvērtējumu izskatīšanas Ministru kabinetā. To vadīs Satiksmes ministrijas pārstāvis, tajā tiks pieaicināti arī Latvijas Pašvaldību savienības, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi eksperti.

“Domnīca līdz 2018.gada beigām izvērtēs un vienosies par valsts vietējo autoceļu tīkla izvērtējuma rezultātā identificēto posmu pārvaldīšanas formas maiņu”

Kādi varētu būt šīs domnīcas darba rezultāti, un kad tos varētu gaidīt?

Domnīca līdz 2018.gada beigām izvērtēs un vienosies par valsts vietējo autoceļu tīkla izvērtējuma rezultātā identificēto posmu pārvaldīšanas formas maiņu.

Ministrs ir izteicies, ka, atbilstoši inventarizācijas rezultātiem, nākotnē varētu uzturēt mazāku ceļu tīklu. Ja tā, par kuriem ceļiem varētu būt runa?

Lai identificētu optimālāko turpmāko stratēģiju, nosakot, vai konkrētais valsts vietējais autoceļš ir saglabājams valsts īpašumā un uzturēšanā, vai arī tā īpašumtiesības un/vai uzturēšana ir nākotnē potenciāli nododama pašvaldībai, tika ņemti vērā šādi kritēriji:

1) vai autoceļš novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas novada pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem, vai savā starpā savieno atsevišķu novadu administratīvos centrus;

2) vai autoceļš atrodas vairāku novadu teritorijās;

3) vai autoceļa gada diennakts vidējā intensitāte pārsniedz 100 transportlīdzekļus diennaktī;

4) vai autoceļu izmanto sabiedriskais transports;

5) vai autoceļu izmanto skolēnu autobusi;

6) vai autoceļš nodrošina piekļuvi nozīmīgiem tūrisma objektiem;

7) vai autoceļš nodrošina piekļuvi izglītības iestādēm;

8) vai autoceļš nodrošina piekļuvi citiem valstij stratēģiski svarīgiem objektiem.