Pārbūvēta šoseja no Daugavpils līdz Medumiem

Ir pabeigti segas pārbūves darbi uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Daugavpils līdz Medumiem (144,7.-156,4. km).

Būvdarbu rezultātā ir uzlabota posma nestspēja un izlīdzināts ceļa reljefs, veicot ievērojamus zemes darbus un atsevišķās vietās arī pamatu atbrīvošanu no kūdras. Atkūdrošanu bija nepieciešams veikt pavisam četros posmos gandrīz divu kilometru kopgarumā 4-6 metru dziļumā, bet atsevišķās vietās kūdras slāņa dziļums sasniedza deviņus metrus. Ir sakārtoti ceļu pieslēgumi un vienmērīgāks kļuvis ceļa garenprofils – ceļā ir mazāk pauguru, kāpumi un kritumi ir lēzenāki, un tādējādi ir uzlabojusies ceļa pārredzamība.

Lai uzlabotu satiksmes drošību, rekonstrukcijas laikā izbūvēts rotācijas aplis krustojumā ar Daugavpils apvedceļu (A14) un pārbūvētas divas dzelzceļa pārbrauktuves, kā arī atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Būvdarbus, kas sākās šā gada februārī, veica SIA Binders, to līgumcena ir 15 miljoni eiro (ar PVN). Līdzfinansējums nācis no ES Kohēzijas fonda.

Pagājušajā gadā uz šī autoceļa jau pārbūvēja posmu no Medumiem līdz Lietuvas robežai (156,4.-163,05. km), un līdz ar to viss ceļa posms no Daugavpils līdz Lietuvas robežai tagad ir kļuvis braukšanai drošāks un komfortablāks.