Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja amatu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētāja amatu.

Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 3. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā, inženierzinātnē vai finansēs;
 5. vismaz trīs (3) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes priekšsēdētājam līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā.

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze par:

 • uzņēmuma finanšu, iekšējā audita un kvalitātes, risku un personāla vadību;
 • jautājumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu;
 • valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai;
 • valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • LVC darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana.

Mēneša atalgojums: 5175,00  EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 4. jūlijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pieteikumi@fontes.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru); 

CV forma

 1. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 2. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu), apliecinot:

Apliecinājuma forma

Kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 10 minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA Latvijas Valsts ceļi attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados – izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Rīga, Gogoļa iela 3, LV – 1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA Fontes Executive Search.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pieteikumi@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA Fontes Executive Search pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai satiksmes.ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas valsts ceļi valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes priekšsēdētāja amatam šādā sastāvā:

 • T. Vectirāns – komisijas vadītājs – Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors;
 • L. Priedīte-Kancēviča – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktore;
 • I. Strautmane – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore;
 • K. Priede – Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;
 • L. Jākobsons – neatkarīgais eksperts – biedrības Latvijas Būvinženieru savienība valdes loceklis, Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors;
 • Dz. Pomers – neatkarīgais eksperts – akciju sabiedrības A.C.B. vadības tehniskais konsultants.