Pabeigti ceļa remontdarbi uz reģionālā autoceļa no Kalnciema līdz Kūdrai

Pabeigti būvdarbi valsts reģionālā autoceļa Kalnciems-Kūdra (P101) posmā no 0,075.-11,51. kilometram. Posmos no 0,075.-5,6. kilometram un no 6,03.-11,51. kilometram tika veikta segas atjaunošana, savukārt vidus posmā no 5,6.-6,03. kilometram segas pārbūves darbi. Darbu ietvaros ceļa vidējā posmā veica pamatu pārbūvi un asfalta seguma izbūvi. Pārējos posmos ieklāja asfaltu un veica virsmas apstrādi.

Visi satiksmes ierobežojumi, kas bija ieviesti sakarā ar remontdarbiem, ir atcelti. Remontdarbus veica SIA Saldus ceļinieks par līgumcenu 2 264 572 eiro (ar PVN) , ko sedza valsts budžets.