LVC: šogad pastiprināta kvalitātes kontroles uzraudzība

Ceļu būvdarbu kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no projektēšanas kvalitātes. Lai pastiprinātu projektēšanas kvalitātes uzraudzību, LVC šogad ir izveidojusi Projektu vadības grupu (PVG). Tās sastāvā strādā profesionāli inženieri un būvnieki, PVG izskata un pieņem lēmumus jautājumos, kuri saistīti ar būvprojekta izstrādi un projekta izmaiņām būvdarbu laikā un strādā ar ceļu projektu izstrādātājiem. Savukārt PVG lēmumus apstiprina Tehniskā komisija, kuras sastāvā strādā arī Satiksmes ministrijas pārstāvji. Tehniskā komisija arī caurlūko attīstības projektus.

Lai uzlabotu ceļu projektu kvalitāti, pirms gada LVC Autoceļu kompetences centrs iegādājās arī mūsdienīgu grunts penetrācijas radaru, ar kura palīdzību ir iespējams izpētīt grunts slāņus ceļa trasē līdz pat desmit metriem dziļumā.