LVC: mērķis ir ilgtspējīga kvalitāte

“Ceļu pārvaldīšanas mērķis ir sabiedrības prasībām un finansiālajām iespējām atbilstoša un ilgtspējīga kvalitāte. Tas attiecas uz visām darbu stadijām – valsts ceļu tīklā veicamajiem būvniecības, būvprojektēšanas un būvuzraudzības darbiem”, tā šodien notiekošajā ceļu nozares konferencē “Attīstība sākas ar ceļu” norādīja VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Projektu kvalitātes audita daļas vadītājs Juris Tauriņš.

Viņš uzsvēra, ka pēdējos gados uz valsts ceļiem rekonstrukcijas darbi veikti būvdarbu līgumos noteiktajā kvalitātē,, un LVC mērķis ir šo kvalitātes līmeni ne tikai noturēt, bet arī saprātīgi paaugstināt. “Jāuzsver, ka šī kvalitāte ir kompromiss starp sabiedrības prasībām un mūsu finansiālajām iespējām. Prasības vienmēr var paaugstināt vēl un vēl, taču jārēķinās, ka tādā gadījumā būtiski pieaug arī izmaksas – ir nepieciešamas precīzākas iekārtas darba izpildei, jāpielieto lielākas izturības materiāli, augstākas klases atstarojošie materiāli u.c.”, sacīja J.Tauriņš.

Ceļu specifikācijas būvniekiem tiek nemitīgi papildinātas, ņemot vērā iepriekšējo būvdarbu sezonu laikā apkopoto pieredzi un problēmsituācijas. Specifikācijas pakāpeniski tiek pilnveidotas kopš 2001. gada ( 2005., 2010., 2012, un 2014. gada redakcijas). Patlaban notiek aktīvs darbs pie Ceļa specifikācijas 2015 pilnveidošanas.

Raksturīgākie pārkāpumi būvobjektos, ko fiksēti LVC pārbaužu laikā:

 • Satiksmes organizācija neatbilstoša saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām.;
 • Neatbilstoši tiek veidotas īslaicīgo darbu zonas;
 • Darba drošības noteikumu pārkāpumi;
 • Neatbilstošs uzstādīto ceļa zīmju un luksoforu augstums.

Neraksturīgie lokālie defekti, kādi LVC pārbaudēs konstatēti būvobjektu garantijas un pēcgarantijas laikā:

 • Sala rezultātā sakūkumojusi ceļa konstrukcija;
 • Nogāžu noslīdējumi ārējās nogāzēs;
 • Nekvalitatīvi izveidotas garenšuves un darba šuves;
 • Lokāli ceļa konstrukcijas iesēdumi;
 • Minerālmateriālu zudums AC tipa asfalta dilumkārtās;
 • Signālstabiņu nespēja uzņemt sniega slodzi un ir noliekušies;
 • Pēc ceļa darbu pabeigšanas ierobežojošās zīmes netiek demontētas vai aizklātas, bet tikai pagrieztas.
 • citi defekti.

Garantijas laikā konstatētos defektus būvnieki labo par saviem līdzekļiem

Runājot par labas kvalitātes piemēriem, Juris Tauriņš norādīja, ka pērn rekonstruētajiem ceļu posmiem līdzenums un saķere pamatā ir pilnībā atbilstoša prasībām. Ceļa segums, marķējums un aprīkojums atbilst labas kvalitātes prasībām.

Jau ziņots, ka šodien notiek VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) rīkotā ceļu nozares ikgadējā konference, un šogad tās nosaukums ir “Attīstība sākas ar ceļu”. Konferencē uzstājas Satiksmes ministrs Uldis Augulis, LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” priekšsēdētājs Andris Bērziņš, ekonomists Vjačeslavs Dombrovskis.

Par aktualitātēm Lietuvas ceļu nozarē klāsta Lietuvas ceļu administrācijas vadītāja vietnieks Zigmantas Pervaneckas, Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks stāsta par ceļiem, kuri ir domāti visiem lietotājiem, ne tikai automobiļiem, Valsts policijas pārstāvis Normunds Krapsis un Latvijas Universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers runā par drošību uz ceļiem. Konferencē uzstājas arī citi LVC eksperti un ceļu nozares speciālisti.

Konferences norisei var sekot līdzi tiešraidē portālā Delfi.lv.