LVC konferencē informēs par inteliģento transporta sistēmu attīstību Latvijā

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā šodien notiek konference “Atvērtās tehnoloģijas un viedi risinājumi”, kurā tiek apskatītas, analizētas un vērtētas informācijas tehnoloģiju iespējas sarežģītu saimniecisku kompleksu darbības optimizācijā.

Konferenci rīko Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija. VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Satiksmes informācijas centra vadītājs Boriss Jeļisejevs tajā stāstīs par paveikto inteliģento transporta sistēmu (ITS) attīstībā Latvijā un kā tas varētu attīstīties turpmāk.

ITS ir vienots, uz informācijas tehnoloģijām balstīts, savstarpēji saistītu satiksmes parametru komplekss, kas vērsts uz satiksmes efektivitātes paaugstināšanu un drošības uzlabošanu uz autoceļiem. B. Jeļisejeva prezentācija ietver sektora stratēģiskos uzstādījumus un ilgtermiņa plānus, kā arī apskata piemērus ITS projektu ieviešanā ceļu satiksmes jomā mūsu valstī.

Kā zināms, VAS Latvijas Valsts ceļi tuvāko trīs gadu laikā īstenos projektu SMART E67, ieviešot viedās transporta sistēmas uz Via Baltica maršruta. Līdz 2018. gada rudenim plānots uzstādīt mainīgās informācijas ceļa zīmes, modernizēt esošos luksoforus un pielāgot tos adaptīvam darba režīmam (gaismas tiek pārslēgtas, ņemot vērā aktuālo satiksmes situāciju), uzstādīt jaunas laikapstākļu stacijas un modernizēt esošās, kā arī izveidot satiksmes reāllaika videonovērošanu un negadījumu novēršanas risinājumus atsevišķos satiksmes mezglos.

SMART E67 tiks realizēts ERAF pārrobežu sadarbības programmas Interreg Central Baltic ietvaros. Projekta iniciators un vadošais partneris ir VAS Latvijas Valsts ceļi, un tas tiks īstenots sadarbībā ar Igaunijas Ceļu administrāciju. Viedās transporta sistēmas elementus paredzēts uzstādīt uz Via Baltica (E67) gan Latvijā, gan Igaunijā, posmā Tallina–Rīga–Bauska–Lietuvas robeža. Projekta kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni eiro, no tiem 85 procenti ir ERAF līdzfinansējums.