Lietavu dēļ apgrūtināti ceļa būvdarbi pie Sabiles. Ģeologi veic izpēti

Lietavu dēļ ir apgrūtināti būvdarbi autoceļā LīgasKandavaVeģi (P130), kas tika uzsākti šovasar, lai novērstu zemes noslīdējumus autoceļa posmos starp Kandavu un Sabili.

Būvdarbu gaitā tika pilnībā noņemts ceļa segums, tika padziļināts ierakums un atsegta vieta gabionu atbalstsienas izbūvei, arī nojaukta vecā atbalsta siena.

Bez atbalsta kalns, kas atrodas blakus ceļam, kļuva kustīgs un pēdējo dienu lietavas ir veicinājušas un paātrinājušas kalna noslīdēšanas procesu.

Va/s “Latvijas Valsts ceļiir piesaistījuši ģeoloģijas speciālistu, lai veiktu kalna izpēti un uzmērīšanu. No speciālistu puses jau ir iesniegts priekšlikums nogruvumu norakt un samazināt nogāzes slīpumu.

Lai arī konkrētais būvobjekts nav liels, tas ir īpaši sarežģīts veicamo darbu, arī lielā zemes apjoma dēļ. Ņemot vērā neparedzētos apstākļus, pastāv iespēja, ka būs nepieciešams veikt papildu darbus objektā, kas prasīs arī papildu finansējumu.

Jau izstrādājot šī objekta būvdarbu projektu tika piesaistīti ģeoloģijas speciālisti un veiktas papildus ekspertīzes. Būvdarbu projektu izstrādāja un papildus ģeoloģisko izmeklēšanu veica SIA „Polyroad”, bet projekta ekspertīzi veica SIA „Projekts 3”.

Pašreiz LVC risina sarunas ar zemes īpašnieku, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt koku izciršanu un zemes norakšanu.

2014. gada 29. jūlijā ar SIASaldus ceļiniekstika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu autoceļa LīgasKandavaVeģi (P130) posmos no 13,95. līdz 14,25. kilometram un no 14,8. līdz15,3. kilometram. Līguma cena: 757 865 EUR, ieskaitot PVN.

Darbi uzsākti šā gada 18. augustā un tos plānots pabeigt 2015. gada maijā.

Paredzams, ka šogad darbi turpināsies arī novembrī.

Sākotnēji plānotie veicamie darbi būvobjektā:

  • zemes masas nostiprināšana„gabiona” atbalsta sienas būve;
  • pakāpienu uzbēruma izveide un nostiprināšana ar ģeotekstila materiālu;
  • autoceļa segas un zemes klātnes rekonstrukcija.

Pašlaik autoceļa posms satiksmei ir slēgts, tiek izmantots apbraucamais ceļš maršrutā SabileMatkulePūcesPlosti (vietējie autoceļi V1402 un V1474).

Objekta fotogrāfijas pieejamas šeit.