Līdz oktobrim satiksmei slēgs tiltu pār Vidagu uz ceļa Vidaga–Grošļi

Trešdien 24. jūlija pēcpusdienā plānots slēgt satiksmi uz tilta pār Vidagu uz autoceļa Vidaga–Grošļi–Krustakmens (V254) tā sākumpunktā (0,0. km) uz Smiltenes un Gulbenes novadu robežas sakarā ar tilta remontdarbiem. Apbraucamais ceļš organizēts caur Variņiem, Palsmani un Vidagu pa ceļiem Cirgaļi–Palsmane–Ūdrupe (V248), Lankaskalns–Vidaga (V249) un Velēna–Vireši (V411).

Dzelzsbetona viena laiduma tilta un tā pieeju atjaunošanas būvdarbu ietvaros tiks izbetonēta jauna pārejas plātne, atjaunoti uzbēruma nostiprinājumi un tilta brauktuves klāja segums.

Šis ir VAS Latvijas valsts meži (LVM) būvdarbu pasūtījums tiltam, kas atrodas uz valsts ceļa un meža ceļa robežas un pieder LVM. Būvdarbus veic SIA Ceļinieks 2010, un tos plāno pabeigt līdz oktobrim.