Latvijas autoceļu uzturētājs šovasar labojis bedres, likvidējis apaugumu, cirtis krūmus un veicis citus uzturēšanas darbus

Latvijas Valsts Ceļi

Vasaras sezonas laikā VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) veic dažādus valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, kuri nodrošina drošākus braukšanas apstākļus, uzlabo pārredzamību ceļu krustojumos, kā arī novērš tālāku ceļa seguma stāvokļa pasliktināšanos.

Kopumā šogad ir saremontētas bedres uz melnā seguma 351 949 m2 platībā. Bedres, kuras rodas no jauna, tiek labotas visa gada garumā.

 

Lai uzlabotu ūdens atvadi no ceļa seguma, visā Latvijas teritorijā 98 744 m3 apmērā LAU ir veicis autoceļu nomaļu uzauguma noņemšanu.

 

Ceļa nomalēs izcirsti krūmi 84 ha platībā, tādējādi uzlabojot autovadītājiem pārredzamību ceļa krustojumos.

 

Lai ierobežotu latvāņu izplatību autoceļa nodalījuma joslā, ir nopļauti latvāņi 326 ha platībā. Vislielākā latvāņu izplatība ir Latgales reģionā – tie ir nopļauti 134 ha platībā (Jēkabpils, Preiļu, Daugavpils, Dagdas, Ludzas un Balvu nodaļās), 88 ha Vidzemē (Limbažu, Smiltenes, Valmieras, Cēsu, Madonas, Alūksnes un Gulbenes nodaļās),  Kurzemē 75 ha (Dobeles, Saldus, Talsu, Tukuma, Ventspils, Kuldīgas un Liepājas nodaļās), bet centra reģionā (Rīgas, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles un Ogres nodaļās) latvāņi nopļauti 29 ha platībā. 

 

Šogad LAU darbinieki ir sakopuši piegružotās ceļmalas 4331 km garumā.

 

Vasaras sezona valsts autoceļu uzturēšanas darbos ilgst no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Šajā laikā galvenokārt LAU nodarbojas ar melno segumu bedrīšu remontu, grants ceļu seguma remontu, satiksmes organizācijas līdzekļu (ceļa zīmju) uzturēšanu, grāvju tīrīšanu un to profila atjaunošanu, krūmu izciršanu grāvjos, nogāzēs un autoceļa joslās, krūmu atvašu pļaušanu un ceļu nomaļu atkritumu savākšanu.