Izpildot ES direktīvu, Latvijas mobilitātes atvērtie dati būs pieejami lietotājiem Eiropā

Sākot ar 2023. gada nogali, visiem lietotājiem Eiropā Latvijas mobilitātes atvērtie dati būs pieejami caur Latvijas nacionālo piekļuves punktu (NPP) www.transportdata.gov.lv. Vietnei attīstoties, navigācijas un intelektisko transporta sistēmu (ITS) izstrādātājiem būs iespēja veidot pilnīgākus un precīzākus produktus Latvijas un Eiropas līmenī. Rezultātā satiksmes dalībnieki varēs pieņemt labākus lēmumus par savu pārvietošanos, kravu pārvadājumiem un citiem ar mobilitāti saistītiem jautājumiem.

NPP ir izveidots atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) ITS direktīvai, lai veidotu Eiropas kopējo transporta telpu un iedzīvinātu Eiropas savienības (ES) mobilitātes stratēģiju 2050. Latvijas NPP ir izveidots  ar ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu, realizējot projektu Nr.6.1.6.0/21/I/001 Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta (NPP) ieviešana Latvijā.

ES valstu NPP nākotnē kalpos par pamatu Eiropas līmeņa mobilitātes servisiem, tādiem kā kooperatīvās sistēmas, autonomais transports un citi. Latvijas platforma paredzēta trim lietotāju grupām: anonīmie lietotāji, t.i., ikviens iedzīvotājs, profesionālie datu lietotāji jeb ņēmēji un datu devēji. Paredzams, ka NPP pamata lietotāji būs karšu un ITS izstrādātāji.

Ar NPP platformas ieviešanu tiek izpildītas ITS Direktīvas 2010/40/ES, kā arī ES Regulu Nr. 886/2013, Nr.885/2013, Nr. 2022/670 un Nr. 2017/1926 prasības. Patlaban NPP tīmekļa vietnē www.transportdata.gov.lv pieejamas vairāk nekā 20 datu kategorijas par valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kā arī karšu pārlūkā tiek atrādīti LVC rīcībā esošie aktuālie transporta, satiksmes un mobilitātes dati, t.sk. satiksmes notikumi, ierobežojumi, apdraudējumi, braukšanas apstākļi, stāvlaukumi u.c. dati. Ar laiku NPP platformai varēs pievienoties jauni datu sniedzēji un ievietot savus datus –  piemēram, operatīvie dienesti, Autotransporta direkcija (ATD), pašvaldības. Lai tas būtu iespējams, tiks pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi par prasībām datu iesniegšanai NPP. 

Projektam pieejamais finansējums ir 5 882 353 eiro, no kuriem 85 % ir KF līdzfinansējums, taču realizācijas gaitā ir izdevies ietaupīt vairāk nekā 900 tūkstošus eiro. Projekta realizācijas periods ir no 2021. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vairāk informācijas par to, kas ir NPP, šeit: https://napcore.eu un šeit: Kas ir NPP.

Informācija par EK ITS direktīvu šeit: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive_en.

Vairāk informācijas par LVC realizēto projektu šeit: https://test.lvceli.lv/celu-tikls/projekti/projekti-ar-es-lidzfinansejumu/transporta-nozares-informacijas-nacionala-piekluves-punkta-izveide/.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa