Ir veikti 90 % no šogad plānoto ceļu remontdarbu iepirkumiem

VAS Latvijas Valsts ceļi” ir veikusi 90 % no visiem šogad plānotajiem ceļu remontdarbuiepirkumiem un praktiski uz visiem objektiem ir uzsākti remontdarbi.

Šogad tiek izsolīti iepirkumi autoceļu rekonstrukcijas, segumu atjaunošanas, segumu virsmuapstrādes un pastiprināšanas, arī tiltu atjaunošanas un satiksmes drošības paaugstināšanasdarbiem 94 objektos. Jūlijā ir atlicis izsludināt vēl 13 iepirkumus.

No minētajiem būvdarbu iepirkumiem 24 ir ES fonduKohēzijas un ERAF līdzfinansēti objekti.

Mājas lapas sadaļā „Sadarbības partneriem” iespējams iepazīties ar šī gada autoceļu būvniecībasun rekonstrukcijas darbu iepirkumu plānu.

Papildus iepirkumu plānā minētajam turpinās darbi 11 no iepriekšējā gada pārejošos objektos.

Kopējais valsts autoceļiem paredzētais finansējums 2014. gadā (gan autoceļu remontdarbiem,gan uzturēšanai) ir gandrīz 250 milj. eiro, no kuriem nepilni 136 milj. eiro ir ES fondulīdzfinansējums.

Būvdarbi šī gada remontdarbu sezonā notiks vairāk nekā 100 objektos un kopumā tiks sakārtotivairāk nekā 1000 km autoceļu. No tiem ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiks sakārtoti 18autoceļu posmi 226 km kopgarumā un ar ERAF līdzfinansējumu – 20 autoceļu posmi 146 kmkopgarumā.

Ar Latvijas autoceļu 2014. gada remontdarbu karti iespējams iepazīties šeit.