Ceļu nozares Gada balvas saņem SIA Binders

Par labāko 2015. gadā izbūvēto valsts autoceļa posmu, kurā veikta seguma atjaunošana un paplašināšana, tika atzīts Tallinas šosejas (A1) posms no Svētciema līdz Salacgrīvai. Gada balvu par šo būvi saņēma SIA Binders.

Savukārt par labāko 2015. gadā izbūvēto valsts autoceļa posmu, kurā veikti paplašināti pārbūves darbi, tika atzīts autoceļa Valka – Rūjiena (P22) posms no Kārķiem līdz Naukšēniem. Arī šo posmu būvējā un Gada balvu saņēma SIA Binders.

Tallinas šosejas (A1) posms no Svētciema līdz Salacgrīvai ir sešus kilometrus garš (no 81.-87. km) ar deviņus metrus platu brauktuvi un 2,5 m platām nomalēm.

Ceļa pārbūve ilga no 2014. gada septembra līdz 2015. gada augustam. Vecais asfalta segums tika reciklēts un iestrādāts pamatu apakškārtā. No jauna tika izbūvēts asfalta segums trijās kārtās – 10, 7 un 3,5 cm biezumā. Zem asfalta seguma tika izbūvēta ar cementu saistīta minerālmateriālu pamata nesošā kārta.

Darbu laikā atjaunots gan vecā ceļa tilts pār Svētupi, ko izmantoja kā pagaidu apbraucamo tiltu, gan pašreizējais tilts pār Svētupi, kura plātne tika betonēta vienlaicīgi visā tilta platumā. Atjaunota arī ūdens novades sistēma un autobusu pieturvietas.

Šis ceļa posms tika pieņemts ekspluatācijā bez piezīmēm. Gala pārbaudē pērn 27. augustā vidējā saķeres koeficienta un līdzenuma rādītāja IRI vērtības bija pieļaujamajās robežās. VAS Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Projektu kvalitātes audita daļas ziņojumā šā gada martā secināts, ka rekonstruētais ceļš ir labā kvalitātē un tā aprīkojuma defekti nav konstatēti.

Gada balvas eksperts, ceļu būvinženieris Elmārs Daniševskis sacīja, ka “šis posms ir labs piemērs teicamam darbu rezultātam lielas satiksmes intensitātes apstākļos. Brauktuves klājums ir līdzens un homogēns, šuves nav pamanāmas. Nomales ir uzbūvētas blīvas un noturīgas. Nogāzes noplanētas teicami, veidojot braucējam labu ainavu ceļa līkumos.”

Bildes no minētā ceļa posma ir pieejamas šeit: https://failiem.lv/u/qhxhwta2#_

Reģionālā valsts ceļa Valka – Rūjiena (P22) posms no Kārķiem līdz Naukšēniem ir 12,5 km garš (30.-42. Km). No 2014. gada jūnija līdz 2015. gada jūnijam tika veikta salturīgā slāņa, šķembu pamata, karstā asfalta apakškārtas un dilumkārtas būvniecība. Atjaunoti arī divi tilti pār Ķires upi, ūdens novades sistēma, kā arī autobusu pieturvietas, ceļa aprīkojums. Pārbūvētas Latvenergo komunikācijas.

Pēc šī posma izbūves autoceļš Valka – Rūjiena nu visā garumā ir ar asfalta segumu.

Posms ekspluatācijā tika pieņemts bez piezīmēm. Gala pārbaudē, kas notika pērn 3. jūlijā, vidējā saķeres koeficienta un līdzenuma rādītāja IRI vērtības bija pieļaujamajās robežās. LVC Projektu kvalitātes audita daļas ziņojumā pērn septembrī secināts, ka rekonstruētais ceļš ir labā kvalitātē, vien jānovērš izskalojumi ceļa nogāzē.

Gada balvas eksperts, ceļu būvinženieris Elmārs Daniševskis, raksturojot šo posmu, uzteica ceļa seguma kvalitāti. “Viendabīga un kvalitatīva asfalta masa, ļoti labi nostrādātas garenšuves, praktiski nejūtamas klājuma šķērsšuves. Ceļa nomales būvētas ar kvalitatīvu materiālu, labi noblīvētas un lieliski tikušas galā ar ziemas un pavasara laika apstākļu pārbaudījumu.”

Bildes no minētā ceļa posma ir pieejamas šeit: https://failiem.lv/u/b8vsf3rd#_

Gada balvas ceļu būvniecībā šogad tika pasniegtas sesto reizi. Žūrija vērtēja desmit ceļu būvobjektus, kuri pabeigti pērn un tika atlasīti pēc darbu apjoma un izpildes kvalitātes kritērijiem. Visus objektus žūrija apsekoja dabā, vērtējot asfalta seguma kvalitāti – līdzenumu, viendabīgumu, šuves, kā arī inženiertehniskās būves, nomales un nogāzes, satiksmes organizācijas aprīkojumu un ūdens novades sistēmas.

Šogad žūrijas darbā piedalījās ceļu un tiltu būvinženieris, bijušais SIA 8CBR galvenais inženieris Juris Anitens, inženieris mehāniķis, bijušais VAS Latvijas Valsts ceļi projektu vadītājs Uldis Birzleja, ceļu būvinženieris, Transportbūvju inženieru asociācijas valdes loceklis, SIA E. Daniševska birojs valdes loceklis Elmārs Daniševskis, ceļu un tiltu būvinženieris, Igaunijas ceļu administrācijas

Rietumu reģiona galvenais speciālists Heiti Popps, Lietuvas ceļu administrācijas Projektu ieviešanas un tehniskās uzraudzības daļas vadītājs Eduards Grinavecks un Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes dekāns profesors Juris Smirnovs.

Gada balvas ceļu būvniecībā tika pasniegtas piecās kategorijās – par mūža ieguldījumu nozares darbā, perspektīvākajam jaunajam būvdarbu vadītājam, autobraucēju balva, kā balvas par labāko būvdarbu veikumu veicot ceļu seguma atjaunošanu un pastiprināšanu un veicot paplašinātus būvdarbus.

2015. gadā darbi veikti uz 1187 km autoceļu. Melnā seguma atjaunošana vai pārbūve veikta uz 587 km, virsmas apstrāde uz 93,6, bet divkārtu virsmas apstrāde – uz 31 km. Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorijā pērn veikti 21 886 kvalitātes pārbaudes testi un parametru mērījumi ceļu tīkla 7288 kilometros.