Autoceļa Vecumnieki – Nereta – Subate 13 km garā posmā pabeigti būvdarbi un veiktas kvalitātes pārbaudes

Autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate 13 km garā posmā ir pabeigti būvdarbi un veiktas kvalitātes pārbaudes, kuru gaitai sekoja arī satiksmes ministrs Uldis Augulis, kā arī VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) vadība.

Foto: Renārs Koris

Iepriekš šis autoceļš Valles pagasta robežās bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Pavasara atkušņos tika novērota ceļa rūgšana un bija nepieciešams uzstādīt ātrumu ierobežojošās zīmes 50km/h, bet bīstamākajās vietās pat līdz 30km/h. Atjaunotais autoceļš turpmāk nodrošinās iedzīvotājiem ērtu un drošu nokļūšanu uz novada centru un citviet. Satiksmei drošs risinājums ir arī izbūvētais krustojums Valles centrā ar autoceļu Bauska–Aizkraukle (P87).

Būvdarbos veikta pilna segas rekonstrukcija ar jaunu salizturīgā slāņa un šķembu pamata izbūvi, kā arī izbūvēts asfaltbetons trīs kārtās. Būvdarbu ietvaros atjaunots tilts pār Iecavas upi: pastiprināts tilta laidums, veikta hidroizolācijas izbūve, divas kārtās ieklāts asfaltbetons, atjaunoti tilta balsti un sijas. Veikta caurteku nomaiņa Svētupītē un Pančupītē (demontētas esošās dzelzsbetona caurtekas un izbūvētas metāla saskrūvējamās caurtekas).

Piektdien, 12. augustā satiksmes ministrs Uldis Augulis un VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) vadība novērtēja pabeigtos būvdarbus un sekoja līdzi kompleksai kvalitātes pārbaudei – kontroles urbumiem asfalta segumā un asfalta kārtu mērījumus uz atjaunotā autoceļa.

Vispirms ar speciālu tehniku – profilogrāfu tika mērīts ceļa virsmas līdzenums. Tad rotācijas aplī Ceļu laboratorijas darbinieki veica komplekso kvalitātes pārbaudi. Proti, asfalta segumā ar speciālu cilindrisku urbi tika veikti kontroles urbumi. Pēc tam sekoja asfalta kārtu mērījumi, deformāciju un rišu tests un poru satura noteikšana. Urbumi tika veikti katrā kilometrā un katrā joslā. Savukārt dziļumā paņemtajos paraugos noskaidroja salipšanu starp izbūvētajām kārtām. Šie paraugi tika aizvesti testēšanai uz LVC Autoceļu kompetences centra Ceļa laboratoriju.

Kopš šī gada sākuma Ceļu laboratorijā veiktas 7902 dažādu paraugu pārbaudes un dažādu parametru mērījumi 3007 km garā autoceļu tīklā. Šī gada septiņos mēnešos veiktas: 318 viskozo un šķidro bitumenu paraugu pārbaudes; 1679 minerālmateriālu paraugu pārbaudes; 1564 karstā asfaltbetona maisījuma paraugu pārbaudes; 829 izurbto paraugu pārbaudes; 509 bitumena emulsijas paraugu pārbaudes, kā arī 1 sacietējuša betona parauga spiedes pārbaude un 9 ceļa signālstabiņu pārbaudes.

Projekta kopējās izmaksas ir 12,8 miljoni eiro, tajā skaitā PVN, un tos līdzfinansē ERAF. Būvdarbus veica SIA Igate un SIA Saldus ceļinieks.