Apauguma likvidēšanas darbu 2017. gada 15.februāra IZSOLES NOTEIKUMI

Valsts autoceļu P121 Tukums-Kuldīga no km 4,63 līdz km 15,00 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 90840090353; 90840080331; 90840070273; 90580060061; 90540010231)

 Valsts autoceļu P104 Tukums-Auce no km 0,00 līdz km 15,00 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 90840090170)

 Valsts autoceļu V1449 Valgums-Klapkalciems no km 0,00 līdz km 9,30 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 90820060077; 90500090588)  

Apauguma likvidēšanas darbu 2017. gada 15.februāra IZSOLES NOTEIKUMI