Apauguma likvidēšanas darbu 2017. gada 19.janvāra IZSOLES NOTEIKUMI

Valsts autoceļa V417 Auguliena-Pilskalns-Litene no km 25.750 līdz km 26.485 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 50680040407; 50680040464)

un

Valsts autoceļa V422 Pievedceļš Litenei no km 0,497 līdz km 3.907 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 50680040390)

Apauguma likvidēšanas darbu 2017. gada 19.janvāra IZSOLES NOTEIKUMI