Vēl arī otrdien potenciālie ceļu uzturēšanas pakalpojumu piegādātāji var iesniegt savus jautājumus

Līdz 26. janvārim (ieskaitot) potenciālie valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu piegādātāji var iesniegt savus jautājumus VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC). Jautājumus jāiesūta uz apspriedes uzaicinājumā norādītās kontaktpersonas e-pastu (dzeina.gaile@lvceli.lv).

Kā zināms piektdien, 22. janvārī, notika apspriede ar potenciālajiem piegādātājiem, kurā bija pieteikušies pārstāvji no 18 uzņēmumiem. Apspriedē tika sniegta aktuālā informācija saistībā ar plānoto iepirkumu par tiesībām veikt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus visā Latvijas teritorijā 2021. –  2026. gadā un iepirkuma iespējamām prasībām. Apspriedes dalībnieki tika informēti par iepirkuma plānoto laika grafiku, kvalifikācijas un darba organizācijas prasību projektu, paredzamo līgumcenu, kā arī citiem plānotajiem iepirkuma noteikumiem. LVC pārstāvji arī atbildēja uz piegādātāju jautājumiem. Lai sniegtu maksimāli izvērstu informāciju par topošo iepirkumu, piegādātājiem ir iespēja iesniegt savus jautājumus arī pēc apspriedes – līdz 26.janvāra dienas beigām. 

Ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc 22. janvāra apspriedes tās īss kopsavilkums tiks publicēts pasūtītāja pircēja profilā elektroniskajā iepirkumu sistēmā. 

Plānots, ka valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumu iepirkums tiks izsludināts 2021. gada februārī, bet piedāvājumu plānotais iesniegšanas termiņš ir 2021. gada aprīļa pēdējā nedēļa.

Kā zināms, 17. decembrī Saeima apstiprināja valdības virzītos grozījumus likumā Par autoceļiem, kas nosaka valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus liberalizāciju, sākot ar 2022. gada 1. maiju. Pretendentus valsts autoceļu ikdienas uzturēšanai izvēlēsies VSIA Latvijas Valsts ceļi atklātā konkursā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz 2022. gada 30. aprīlim turpinās veikt VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.