Potenciālos piegādātājus aicina uz otro apspriedi par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu

Piektdien, 22. janvārī, VSIA Latvija Valsts ceļi (LVC) rīkos otro apspriedi ar potenciālajiem piegādātājiem, lai sniegtu aktuālo informāciju saistībā ar iepirkumu par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu 2021.- 2026. gadā un iepirkuma iespējamām prasībām.

Apspriede tiks rīkota 2021. gada 22. janvārī plkst. 11.00 tiešsaistē MS Teams platformā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Apspriedē plānots runāt par iepirkuma plānoto laika grafiku, kvalifikācijas prasībām un darba organizācijas prasību projektiem, paredzamo līgumcenu un būtiskākajiem līguma noteikumiem.

Potenciālie piegādātāji savus jautājumus varēs uzdot apspriedes laikā, kā arī pēc apspriedes līdz 2021. gada 26. janvārim, nosūtot uz e-pastu dzeina.gaile@lvceli.lv. Pasūtītājs atbildes sagatavos rakstiski un publicēs vienlaikus ar apspriedes kopsavilkumu.

Interesenti tiek aicināti pieteikties apspriedei līdz 2021. gada 21. janvāra plkst.12.00, aizpildot pieteikumu MS Forms (saite pieejama šeit). Uzaicinājums uz apspriedi piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīs uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 21. janvāra plkst.17.00.

Pasūtītājs līdz 2021. gada 20. janvāra plkst.14.00 publicēs papildu informāciju par norādītajām tēmām savā  profilā EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557.

Piegādātājiem, kas piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

LVC vērš uzmanību, ka piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

LVC un tās pārstāvju sniegtā informācija apspriedes prezentācijā un apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var mainīties, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju.

Mediju pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties apspriedē, lūdzam pieteikties VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļā līdz 21. janvāra plkst. 12.00, rakstot uz e-pastu ieva.niedra@lvceli.lv.

LVC vērš uzmanību, ka visa aktuālā informācija tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā EIS. Uzaicinājums un ar to saistītā informācija ir publicēta vienkopus ar informāciju par pirmo apspriedi, lūdzu skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47022.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa