Vangažos būvēs prettrokšņu sienu

Lai mazinātu troksni, kas līdz iedzīvotājiem nonāk no Vidzemes šosejas (A2), šogad Vangažos autoceļa kreisajā pusē tiks izbūvēta prettrokšņu siena.

Atbilstoši Rīcības plānam trokšņa samazināšanai valsts autoceļiem un tajā dotajiem risinājumiem, prettrokšņu siena paredzēta posmā no 31,15. līdz 32,25. km. Tur tiks izbūvēta dzelzsbetona un trokšņu sienu kombinētā sistēma, sienas augstums būs no 3 līdz 5,5 metriem, kopējais prettrokšņu sistēmas garums – 1055 metri. Atbilstoši prasībām trokšņa sienām jābūt tādām, lai tās nodrošinātu skaņas absorbcijas klasi A3 (8-11dB(A)) vai augstāku un skaņas izolācijas klasi B3 (>24dB(A)).

Iepirkumā par prettrokšņu sienas būvniecību bija pieteikušies divi pretendenti, tiesības slēgt līgumu un veikt būvdarbus ieguva SIA Tilts par līgumcenu 1 701 970,13 eiro bez PVN. Otrā pretendenta, SIA ACB piedāvātā līgumcena bija 2 194 246,28 eiro bez PVN. Prettrokšņu risinājuma projektu par 33 333,00 eiro bez PVN izstrādāja SIA Projekts EAE.

Atbilstoši būvdarbu līgumam prettrokšņu sienas būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā šī gada 1. aprīlī un darbi jāpaveic 80 kalendāro dienu laikā.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa