Valsts ceļu tīklā sakops aizsargājamās koku alejas

Valsts ceļu tīklā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un AS Latvijas valsts meži valsts ceļu tīklā sakārtos astoņas aizsargājamās koku alejas. Tuvākajā laikā DAP uzsāks aizsargājamo aleju kopšanas darbus Zemgalē, Vidzemē un Kurzemes pusē.

Projekta ietvaros tiks sakoptas:

  • Jaunmoku aleja pie autoceļa Tukums–Jaunmokas (V1443)  pie Jaunmokām (7,06.- 7,68.km) (V1443);
  • Blankenfeldes muižas aleja pie autoceļa Veczāmeļi–Blankenfelde(Saulītes)–Augstkalne (V1078) (7,65.- 9,32.km);
  • Elejas ozolu aleja pie autoceļa Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (A8) (69,35.-70,35.km);
  • Popes muižas aleja pie Pievedceļš Popes estrādei (V1355) (0,00.-1,10.km);
  • Kalētu liepu aleja pie autoceļa Bārta–Kalēti–Gramzda (V1218) (10,18.-11,09.km);
  • Lielauces ozolu aleja pie autoceļa Dobele–Īle–Auce (V1128) (29,18.- 31,00.km);
  • Raiskuma aleja pie autoceļa Cēsis–Raiskums–Auciems (V287) (2,54.- 4,25.km);
  • Vecmoku kļavu aleja  pie autoceļa Tukums–Lazdas (V1442). 

Šajās alejās kopumā ir vairāk nekā 1400 koku ar vidējo vecums no 70 līdz 165 gadiem. 

Darbi tiks veikti Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.3.0/20/I/001 Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai ietvaros, kura kopējās izmaksas plānotas 3,52 miljonu eiro apmērā, no kurām 85% finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Kokiem alejās tiks veidoti un sakopti koku vainagi, izzāģēti liekie un sausie zari, lai paildzinātu koku mūžu un saglabātu veco koku ainavisko vērtību. Ja tiks konstatēts, ka kāds koks ir gājis bojā, to aizvietots ar jaunu dižstādu, kas ir vismaz trīs metrus augsts.

Darbi noritēs pakāpeniski – kā primāri būs veicami darbi alejās, kas ir apdzīvotās vietās un pie nozīmīgiem ceļiem, kā arī kritiski neatliekami darbi ar bīstamiem kokiem. Bet jaunu koku stādīšana ir paredzēta 2023. gadā kā noslēdzošais projekta darbs izvēlētajās alejās. 

Projektu realizē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar VISA Latvijas Valsts ceļi, AS Latvijas valsts meži un vairāk nekā desmit pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem. Tā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju atbildīgu apsaimniekošanu. 

Vairāk informācijas par projektu: https://www.daba.gov.lv/lv/projekts/biotopu-un-sugu-dzivotnu-atjaunosana

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa