Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Vidzemes plānošanas reģionā

Vidzemes plānošanas reģionā šajā būvdarbu sezonā ir jārēķinās ar krietnu pulku satiksmes ierobežojumu, jo kopumā te dažāda veida darbi plānoti 34 autoceļu posmos. Visā valstī būvdarbi šogad iecerēti uz vairāk nekā 1100 km valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu un 26 tiltiem.

Lielākie plānotie ceļu būvdarbi 2021. gadā Vidzemes plānošanas reģionā

Par valsts budžeta finansējumu

Šajā būvniecības sezonā asfaltbetona seguma atjauno­šanas darbi notiks gan Vidzemes šosejas (A2), gan Valmie­ras šosejas posmos. Šogad tiks pabeigta 2020. gadā iesāktā seguma atjaunošana posmā no Apes un Alūksnes novadu robežas līdz pat Igaunijas robežai (182,00.–195,57. km). Pagājušajā gadā tur veikta izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts un profila labošana, kā arī uzpildītas nomales. Virsmas apstrāde šajā posmā būs šogad. Darbus veic pie­gādātāju apvienība SIA VNV, un līgumcena ar PVN ir 2,54 milj. eiro. Šogad darbi uz Vidzemes šosejas noritēs arī no krustojuma ar autoceļu Smiltene–Gulbene (P27) līdz krus­tojumam ar autoceļu Cirgaļi–Palsmane–Ūdrupe (V248) (126,63.–142,7. km).

Savukārt uz Valmieras šosejas (A3) darbi tiks uzsākti no Stalbes un turpināsies četru kilometru garumā (3,98.–43,62. km). Posmā tiks atjaunots segums, un darbus plā­nots pabeigti šogad. Asfalta segums tiks atjaunots arī vai­rākos reģionālo valsts autoceļu posmos, kur darbi iesākās pagājušajā gadā. Viens no garākajiem posmiem, kur šogad atjaunos segumu, ir autoceļš Valmiera–Smiltene (P18) no krustojuma ar autoceļu Strenči–Trikāta–Miega (V233) līdz Smiltenei (15,61.–32,89. km). Šobrīd objektā segumam ir vērojams nodilums, vietām ir iesēdumi un rises. Līdz ar to galvenie darbi objektā būs asfalta atjaunošana, kas ietver ie­sēdumu remontu, profila labošanu un dilumkārtas būvnie­cību. Paredzēta arī bojāto pasažieru platformu atjaunošana, grāvju tīrīšana u.c. darbi.

Ceļa segas pārbūves darbi šogad tiks pabeigti uz reģio­nālā autoceļa Dūči–Limbaži (P53) posmā no Lādes līdz Lim­bažiem (18,35.–26,15. km). Projektēšanas darbus veica SIA Ceļuprojekts, bet darbus veic SIA Limbažu ceļi par līgumsum­mu 5,43 milj. eiro ar PVN. Pagājušā gadā paveikti lielākā daļa zemes darbu un izbūvēti segas pamati grants posmā, kā arī izbūvētas ūdens novades sistēmas un alejas koku sakņu aerāci­jas risinājumi. Darbus plānots atsākt maijā, kad tiks izbūvēta segas pamata virskārta un asfalta kārta grants seguma posmā. Sāks pārbūvēt arī asfaltēto posmu. Darbus iecerēts pabeigt līdz vasaras beigām.

Šogad tiks uzsākta autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) pārbūve no Ļaudonas līdz tiltam pār Kuju (15,60.–23,80.km), kā arī atsevišķos posmos tiks veikta seguma at­jaunošana. Pārbūve tiks pabeigta 2022. gadā, bet seguma atjaunošana jau šogad.

Vairākos posmos notiks vienkārtas virsmas apstrāde. Tā paredzēta autoceļam Pļaviņas–Ērgļi (P78) no Krīgaļiem līdz Mežmaļiem (16,31.–28,80. km). Kā arī autoceļam Cē­sis–Vecpiebalga–Madona (P30), sākot no Pļavniekiem līdz krustojumam ar Vidzemes šoseju (A2) (11,73.–14,89. km). Arī vietējās nozīmes valsts autoceļam Barkava–Lubāna (V843) plānota vienkārtas virsmas apstrāde visa ceļa garu­mā. Divkārtu virsmas apstrādi piedzīvos reģionālais auto­ceļš Ērgļi–Drabeši (P31) gandrīz piecu kilometru garumā no Ģikšiem līdz Intu skolai (44,36.–48,60. km).

Pārbūves darbi noritēs arī uz četriem tiltiem. Šogad tiks pabeigta tilta pār Pededzi pārbūve uz autoceļa Gulbe­ne–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35). Darbus veic SIA Rīgas tilti par summu 465,48 tūkst. eiro. Pārbūvi projektēja SIA Inženierbūve.

Uz Vidzemes šosejas (A2) Augšlīgatnē pēc tehnolo­ģiskā pārtraukuma atsāksies Līgatnes upes caurtekas (64,8. km) atjaunošanas darbi. Mūrētajai arkveida caurtekai tiek pār­būvēti gali, bet velvei atjaunota hidroizolācija. Līgatnes caurte­ka ir vairāk nekā 100 gadus veca, būvēta 19. gadsimta beigās, tai ir ķieģeļu velve un kaltu granīta akmeņu sienas. Pēc Otrā pasaules kara caurteka remontu nav piedzīvojusi. Caurteku atjauno SIA 8 CBR par līgumcenu 1,07 milj. eiro (ar PVN). Būvdarbi tiks pabeigti šogad. Lai nodrošinātu satiksmi, ir izbūvēts pagaidu tilts.

Pārbūvi piedzīvos arī tilts pār Vijas upi uz autoce­ļa Smiltene–Valka (P24) (15,33. km), kas uzbūvēts 1972. gadā, un tā intensitāte ir vairāk nekā 750 automašīnu dien­naktī. Projektu izstrādāja SIA Inženierbūve. Lai uzlabotu satiksmes drošību uz valsts autoceļiem, Vidzemē uz Valmieras šosejas (A3) aiz Braslas līdz Valmie­rai ierīkos akustiskās ribjoslas. Savukārt paša pievedceļa Litenei (V422) sākumā izbūvēs ātrumvalni, lai samazinātu braukšanas ātrumu posmā pie VSAP Latgale Litenes filiāles.

Administratīvi teritoriālās reformas ceļi

Seguma atjaunošana ieplānota uz autoceļa Valmiera–Matīši–Mazsalaca (P16) no Matīšiem līdz Vecatei (24,7.–36. km), kā arī autoceļa Alūksne–Liepna (P41) no Luņķiem līdz krustojumam ar autoceļu Viļaka–Zaiceva–Krievijas robeža (Pededze) (P42) (10,35.–33,02. km). Segums tiks atjaunots arī vairākiem vietējās nozīmes ceļiem.

Divkārtu virsmas apstrāde 16 km garumā tiks veik­ta autoceļam Rauna–Drusti–Jaunpiebalga (P29) no ceļa sākuma (krustojums ar Vidzemes šoseju) līdz Drustiem (0,00.–16,2. km). Šī pati metode tiks pielietota arī uz auto­ceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33) no ceļa sākuma līdz Jumurdai (0,00.–7,60. km).

2021. gadā plānotie ceļu būvdarbi Vidzemes plānošanas reģionā

A/CNr.

Autoceļa nosaukums

No km

Līdz km

Posma garums; km

Būvdarbu veids

Plānotais būvniecības gads

Galvenie autoceļi

A2

Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (Veclaicene)

182,00

195,57

13,57

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2020-2021

A2

Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (Veclaicene)

126,63

142,70

16,07

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

A3

Inčukalns-Valmiera-Igaunijas rob. (Valka)

39,88

43,62

3,74

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

A3

Inčukalns-Valmiera-Igaunijas rob. (Valka)

47,01

48,48

1,47

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

Kopā:

34,85

 

 

Reģionālie autoceļi

P18

Valmiera-Smiltene

0,352

11,605

11,25

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P53

Dūči-Limbaži

18,35

26,15

7,80

Pārbuve

2020-2021

P17

Valmiera-Rūjiena-Igaunijas rob. (Unguriņi)

20,700

28,854

8,15

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P23

Valka-Vireši

35,15

41,22

6,07

Asfalta seguma atjaunošana

2020-2021

P23

Valka-Vireši (grants)

13,64

23,00

9,36

Grants seguma atjaunošana

2020-2021

26,55

32,18

5,63

Grants seguma atjaunošana

2020-2021

P31

Ērgļi-Drabeši

44,36

48,60

4,24

Divkārtu virsmas apstrāde

2020-2021

P78

Pļaviņas-Ērgļi

16,31

28,80

12,49

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

P30

Cēsis-Vecpiebalga-Madona

11,73

14,89

3,16

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

P84

Madona-Varakļāni

21,20

32,57

11,37

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P82

Jaunkalsnava-Lubāna

15,60

23,80

8,20

Pārbuve

2021-2022

13,21

14,06

0,85

Asfalta seguma atjaunošana

2021

14,38

15,60

1,22

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P24

Smiltene-Valka

6,10

15,28

9,18

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P37

Pļaviņas(Gostiņi)-Madona-Gulbene

26,88

37,52

10,64

Asfalta seguma atjaunošana

2021

13

P18 Valmiera – Smiltene

15,61

32,89

17,28

Asfalta seguma atjaunošana

2021

Kopā:

126,9

 

 

Vietējie autoceļi

V843

Barkava-Lubāna

0,00

25,30

25,30

Vienkārtas virsmas apstrāde

2021

Tilti

P35

Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. (Vientuļi)

18,60

Pededze

Tilta pārbūve

2020-2021

A2

Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.

64,80

Līgatne caurteka

Tilta pārbūve

2020-2021

P24

Smiltene-Valka

15,33

Vija

Tilta pārbūve

2021

P25

Smiltene-Strenči

28,34

Gauja

Tilta pārbūve

2020-2022

Satiksmes drošības projekti

A3

 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas rob. (Valka)

26,7

65,22

 

Akustiskās joslas izbūve

2021

V422

Pievadceļš Litenei

1,00

 

 

Satiksmi mierinošu pasākumu komplekss. ātrumvaļņa izbūve pie VSAP Latgale Litenes filiāles

2021

Posmi, kas tiek sakārtoti ATR reformas ietvaros

Reģionālie autoceļi

P16

Valmiera-Matīši-Mazsalaca

24,70

37,40

12,70

Seguma atjaunošana

2021

P41

Alūksne-Liepna

10,35

33,02

22,67

Seguma atjaunošana

2021

P29

Rauna-Drusti-Jaunpiebalga

0,00

16,20

16,20

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

P33

Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs

0,00

7,60

7,60

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

Vietējie autoceļi

V283

Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne

0,00

3,44

3,44

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V420

Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja

6,02

7,50

1,48

Seguma atjaunošana

2021

V286

Kūdums-Daibe-Pipeņi

3,27

7,04

3,77

Seguma atjaunošana

2021

 

 

 

Kopā:

66,49