Projektēšanas hakatonā meklēja risinājumus Vidzemes šosejas un reģionālā autoceļa Valmiera–Cēsis–Drabeši krustojuma uzlabošanai

Ikgadējās ceļu nozares konferences ietvaros 28.aprīlī Jūrmalā notika projektēšanas hakatons, kura dalībnieki meklēja risinājumus Vidzemes šosejas (A2) un reģionālā autoceļa Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) krustojuma uzlabošanai.

Hakatonā piedalījās trīs komandas. SIA BRD Projekts komandā darbojās Jānis Bidzāns, Kārlis Alsiņš un Dace Danenberga, otrajā komandā strādāja Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta galvenais projektu vadītājs transporta plānošanas jomā un viņa kolēģis Emīls Kazakevičs. Bet trešajā komandā strādāja Edgars Pauls no SIA EPPE, Toms Polovinkins no AS Ceļuprojekts un Lelde Dembovska no SIA LDV Construction.  

Par labāko ilgtermiņa risinājumu krustojuma pārveidei tika atzīts SIA BRD Projekts ideju piedāvājums, savukārt par labāko īstermiņa risinājumu tika atzītas Edgara Paula vadītās komandas idejas.

Fotogrāfs Renārs Koris. Foto no hakatona šeit:

“Ideju apmaiņa hakatonā bija ļoti profesionāla, dalībnieki piedāvāja tiešām labus un drošus risinājumus. Turklāt visiem tie bija atšķirīgi. Darbs vērtēšanas komisijā bija interesants un arī lietderīgs. Valsts ceļu nozarē šāds pasākums notika pirmo reizi un ir vērts iesākto paturpināt,” stāsta hakatona žūrijas locekle, CSDD Ceļu drošības audita departamenta vadītāja Beāta Dambīte.

Komandām bija jāpiedāvā idejas ilgtermiņa risinājumam, kas paredzētu visa mezgla, tai skaitā ceļa pārvada pārbūvi, ņemot vērā ātrgaitas ceļu attīstības stratēģiju 2020 – 2040 un nepieciešamību risināt pieslēgumus pie ātrgaitas šosejas A2 un netālu esošos pagriezienus uz Billi un Amatciemu. Dalībniekiem bija jāpiedāvā arī īstermiņa risinājumi, kas būtu realizējams ar nelieliem ieguldījumiem un kalpotu līdz mezgla pārbūvei.

SIA BRD Projekts piedāvātais risinājums paredzēja vērienīgu un mūsdienīgu valsts  galvenā autoceļa pārveidi ar labiekārtotu un atbilstoši aprīkotu servisa objekta infrastruktūru. Tāpat tika piedāvāts būtisks satiksmes mezgla uzlabošanas risinājums, kas atbilst satiksmes intensitātes sadalījumam un nodrošina piekļuvi mezglam piegulošajiem objektiem.

Edgara Paula komandas risinājums īstermiņam sniedza vienkāršas un ātri realizējams idejas, ko attiecīgi pielāgojot, iespējams ātri realizēt un ieviest dzīvē.

Savukārt trešā komanda sniedza visplašāko skatījumu par nepieciešamību attīstīt arī apkārtējo ceļu tīklu, kas ļautu veidot kvalitatīvu un funkcijām atbilstošu ceļu tīklu.

Vidzemes šosejas un reģionālā autoceļa P20 krustojums ir izbūvēts 1970.gadā un tagad vairs neatbilst mūsdienu situācijai un drošības prasībām. Krustojums ir pārāk nekonkrēts un plaši interpretējams. Tā tiešā tuvumā atrodas kafejnīca, kas piesaista kravas transportlīdzekļu vadītājus un citus klients, tādējādi radot nepieciešamību novietot transportlīdzekļus un šķērsot autoceļu. Plašas teritorijas krustojuma pieejās tiek izmantotas kā stāvvietas un transportlīdzekļu vadītāji neievēro ceļa horizontālā apzīmējumu. Esošā situācijā stāvlaukumu pievienojums pie autoceļa faktiski ir visā garumā un transporta kustības iespējamās trajektorijas ir neprognozējamas.

Hakatona vērtēšanas komisijā strādāja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns profesors Juris Smirnovs, RTU Automobīļu transporta katedras docents, M.Sc.inž. Juris Kreicbergs, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Ceļu drošības audita departamenta vadītāja Beāta Dambīte, VSIA Latvijas Valsts ceļi Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns un SIA Vertex projekti valdes priekšsēdētājs Jānis Vasaraudzis.

LVC meklēs iespējas realizēt labāko īstermiņa risinājumu satiksmes drošības uzlabošanai minētajā krustojumā, kas tika saņemts hakatona rezultātā. Jāņem vērā, ka patlaban mezglā esošā kafejnīca atrodas uz valstij piederošas zemes un pēc dažiem gadiem īres līgums beidzas, kā arī to, ka Vidzemes šosejas posms ietilpst ātrgaitas autoceļu attīstības stratēģijā 2020 – 2040.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa