Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 posmā “Vangaži – Skulte”

(Publicēts 08.02.2022. laikrakstā Rīgas Apriņķa Avīze Nr.11(9222) un Auseklis Nr.16(10463))

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/20 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 (A1) posmā “Vangaži – Skulte”.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli.lv@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Siguldas, Saulkrastu un Limbažu novads.

Plānots ātrsatiksmes autoceļš (nākotnē – automaģistrāle) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas) no autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” no Vangažiem līdz Skultei, pieslēdzoties autoceļam A1 “Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)” ~26 km garumā. Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar autoceļiem A1, A2 un reģionālo autoceļu P6 “Saulkrasti – Sēja – Ragana”. Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos pamattrasei divlīmeņu mezglos. Jaunā autoceļa trase ir maksimāli piekļauta topošā ātrgaitas dzelzceļa Rail Baltica trasei, un ir sagatavotas divas alternatīvas: katra savā pusē dzelzceļam.

Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties šeit, kā arī trīs skarto novadu mājas lapās no 2022. gada 8. līdz 28. februārim, un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

14.-18. februārī turpatbūs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16. februārī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija ir publicēta turpat; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti var saņemt arī e-pastā. Kontakttālrunis: 292 777 44